DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Tablica 2.


Sadržaj bioelemenata u šumskoj prostirci na plohi Klačine (kg/ha)
(*! suhe tvari, 105° C)


Red.
br. Vrsta drveća
N K Ca Mg
12345678
Cedrus atlantica
Pinus nigra
Pinus pinaster
Fraxinus ornus
Carpinus oriental is
Ostrya carpinifolia
Acer monspessulanum
Quercus pubescens
1.00
.99
.78
1.20
1.69
1.29
1.22
1.19
08
07
03
09
12
08
06
06
.17
.17
.17
.18
.22
.19
.19
.19
2.96
1.14
1.25
2.55
2.82
2.87
2.36
2.36
.14
.10
.08
.11
.12
.12
.09
.10
Tablica 3.
Sadržaj bioelemenata u šumskoj prostirci na plohi Klačine (kg/ha)


Red. N K Ca Mg Ukupno
br. Vrsta drveća kg/ha


1 Cedrus atlantica 318.59 24.85 55.43 943.03 44.60 1386.50
234
Pinus nigra
Pinus pinaster
Fraxinus ornus
126.69
164.39
32.81
8.89
4.64
2.60
22.09
36.254.92
144.71
264.2869.72
12.44
17.282.87
314.82
486.84
112.92
5
6
7
8
Carpinus orientalis
Ostrya carpinifolia
Acer monspessulanum
Quercus pubescens
117.98
80.10
30.84
71.17
8.10
4.97
1.42
3.35
15.22
11.80
4.71
11.60
196.86
178.20
59.15
141.15
8.52
7.33
2.33
6.22
346.68
282.40
98.45
233.49


čina šumske prostirke nalazi pod kulturom atlaskog cedra (27,1—43,2 t/ha).
Količina šumske prostirke pod kulturom primorskog bora iznosi 17,3—26,8
t/ha, a pod kulturom crnog bora 8,1—22,1 t/ha. Od lišćarskih vrsta najveća
se količina šumske prostirke nalazi pod kulturom bijelog graba (3,4—11,4
t/ha), a najmanje pod kulturom maklena (0,8—5,7 t/ha).


Tako velike razlike, u količini prostirke, sigurno da nisu samo rezultat
veće produkcije listinca koju četinjače daju godišnje, nego su rezultat
i ostalih faktora, kao što je visina biljaka i veličina krošnje, te sporije razlaganje
mrtve šumske prostirke četinjača uvjetovano sadržajem smole i
ulja u iglicama (i drugih materija).


Osim poznavanja količine šumske prostirke potrebno je poznavati i
njezin kemizam, odnosno postotni sadržaj bioelemenata, jer su upravo to
vrlo važni podaci na osnovi kojih se može ocijeniti utjecaj pojedinih šumskih
vrsta na plodnost tla. U zavisnosti od brzine humifikacije i mineralizacije
šumske prostirke zavisi i brzina oslobađanja i kruženja bioelemenata
u sistemu tla-biljka-prostirka-tlo.


U tablici 2 i grafikonu 1 prikazane su srednje vrijednosti postotnih
sadržaja dušika, fosfora, kalija, kalcija i magnezija u šumskoj prostirci.


410