DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Iz tih je podataka vidljivo da se postotni sadržaj dušika u šumskoj
prostirci na plohi Klačine kreće (za istraživane vrste) od 0,78% (primorski
bor) do 1,69" u (bijeli grab).


Postotni sadržaj fosfora od 0,03% (primorski bor) do 0,12% (bijeli
grab). Postotni sadržaj kalija od 0,17% (primorski bor) do 0,22% (bijeli
grab), zatim postotni sadržaj kalcija od 1,14% (crni bor) do 2,84",, (atlaski
cedar). Najviše magnezija sadrži atlaski cedar (0,14%), a najmanje
primorski bor (0,08%).


Dakle najveći postotni sadržaj dušika, fosfora i kalija sadrži šumska
prostirka pod kulturom bijelog graba Carpinus orientalis Mili.), a najmanja
pod kulturom primorskog bora (Pinus pinaster Ait.). Najveći postotni
sadržaj kalcija i magnezija nalazi se pod drvećem atlaskog cedra, dok su
u prostirci crnog i primorskog bora nađene najmanje količine tih elemenata.


Nadalje, vidljivo je da vrijednost postotnog sadržaja biogenih elemenata
u šumskoj prostirci kod svih istraživanih vrsta imaju istovjetan redosijed:


Ca > N > K > Mg > P


Prema postotnom sadržaju dušika u šumskoj prostirci istraživane
šumske vrste imaju ovaj redosljed: bijeli grab — crni grab — maklen —
crni jasen — hrast medunac — atlaski cedar — crni bor — primorski bor.


Prema postotnom sadržaju fosfora redoslijed je: bijeli grab — crni
jasen — crni grab — cedar — crni bor — hrast medunac — maklen —
primorski bor.


Prema postotnom sadržaju kalija redosljed je: bijeli grab — crni grab


— hrast medunac — maklen — crni jasen — cedar — crni bor — primorski
bor.
Prema postotnom sadržaju kalcija redoslijed je: cedar — crni grab —
bijeli grab — crni jasen — hrast medunac — maklen — primorski bor —
crni bor.


Prema postotnom sadržaju magnezija redoslijed je: cedar — bijeli
grab — crni grab — crni jasen — hrast medunac — crni bor — maklen —
primorski bor.


Apsolutne vrijednosti količine bioelemenata (kg/ha) u šumskoj prostirci
dani su u tablici 3 i grafikonu 2. One su rezultat količine prostirke i
postotnog sadržaja bioelemenata u njoj.


Iz tablice je vidljivo da se najviše istraživanih bioelemenata akumuliralo
u šumskoj prostirci pod kulturom atlaskog cedra (1.386,50 kg/ha), a
najmanje pod kulturom maklena koja sadrži svega 98,45 kg´ha istraživanih
bioelemenata.


Prema ukupnoj količini bioelemenata akumuliranih u šumskoj prostirci
na plohi Klačine redoslijed vrsta je slijedeći: cedar — primorski bor


— bijeli grab — crni grab — crni bor — hrast medunac — crni jasen —
maklen.
Ova istraživanja i dobiveni rezultati imaju i sasvim praktično šumarsko
značenje, jer su količine šumske prostirke i postotni sadržaj biogenih
elemenata u njoj mjerljivi pokazatelj na osnovi kojih se može ocije