DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 31     <-- 31 -->        PDF

niti stupanj meliorativnosli pojedinih šumskih vrsta u odnosu na kemijsku
plodnost tla. Šumskom prostirkom vrši se obogaćivanje šumskih tala
potrebnim biogenim elementima i to najčešće u takvim odnosima biogenih
elemenata koji biljkama najbolje odgovara (M a r t i n o v i ć, 1968).


Na osnovi rezultata dobivenih na pokusnoj plohi Klačine vidljivo je
da atlaski cedar, uz najveću količinu svih istraživanih bioelemenata u šumskoj
prostire!, sadrži u odnosu na primorski i crni bor i veći postotni sadržaj
dušika, fosfora, kalcija i magnezija. Uz veći sadržaj bioelemenata
prostirka atlaskog cedra brzo se i mineralizira. Sve to naravno upućuje
na zaključak da se radi o meliorativno značajnoj četinjači koju bi trebalo
više unašati prilikom pošumljivanja submediteranskog područja, gdje osnovni
oilj nije samo povećanje šumske produkcije nego i povećanje plodnosti
tih degradiranih šumskih tala.


Od listača najveću količinu svih istraživanih bioelemenata u šumskoj
prostirci imaju bijeli i crni grab. Prema tome bijeli i crni grab, u odnosu
na ostale listače na plohi Klačine produciraju najveću količinu prostirke
i uz to najbogatiju bioelementima. Osim toga, u toku istraživanja primjetilo
se da se šumska prostirka tih vrsta i vrlo brzo mineralizira, što ukazuje
i na njihov meliorativni značaj. Međutim, njihov ukupni melioracijski
učinak u odnosu na pedosferu ipak je mali jer je, uslijed slabog rasta i
malog obujma krošnje i produkcija prostirke mala.


ZAKLJUČCI


Šumska prostirka ima vrlo značajnu ulogu u procesu utjecaja šumskih
vrsta na tlo. Razlike u količini šumske prostirke pod istraživanim lišćarskim
i četinarskim kulturama na plohi Klačine dosta su velike, iako su
kulture iste starosti i razvijaju se u istim ekološkim uvjetima. Najveća
količina šumske prostirke utvrđena je pod kulturom atlaskog cedra (43,2
t/ha u suhom stanju), a najmanja pod kulturom maklena (0,8 t/ha). Ovako
velike razlike u količinama prostirke nisu samo rezultat veće godišnje produkcije
listinca koje četinjače daju nego je to i rezultat većeg opsega
krošnje i visine koje su navedene četinjače postigle na plohi a uz sve to
i sporije transformiranje njihove prostirke.


Osim količine značajan je i kemijski sastav šumske prostirke jer od
njega ovisi i brzina njenog transformiranja, odnosno intenztet kruženja
materije. Prema podacima dobivenim na plohi Klačine vidljivo je da su
količine makrobioelemenata (N, P, K, Ca, Mg) u šumskoj prostirci pod
različitim kulturama različite.


Od istraživanih četinjača šumska prostirka atlaskog cedra sadrži, u
odnosu na primorski i crni bor, veći postotni sadržaj dušika, fosfora, kalcija
i magnezija. S obzirom na veću produkciju prostirke ova vrsta akumulira
i najveću količinu svih bioelemenata. Uz veći sadržaj bioelemenata
prostirka atlaskog cedra brzo se i mineralizira. Sve to upućuje na zaključak
da se radi o meliorativno značajnoj četinjači koju bi trebalo više
unašati prilikom pošumljivanja submediteranskog područja.


Od istraživačkih listača bijeli i crni grab produciraju najveću količinu
prostirke i uz to najbogatiju bio elementima. Osim toga njihova prostirka


413