DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 37     <-- 37 -->        PDF

LITERATURA


Horvat , I. (1949): Nauka o biljnim zajednicama, Zagreb.
Horvat, I., Glavač, V., Ellenberg, H. (1974): Vegetation Südosteuropas,
Stutgart.
Medvedović , J. (1991): Sinekologija zajednica obične jele (Abies alba Mill.) u
sjevernoj Hrvatskoj i floristički parametri važni za gospodarenje bukovo-
jelovim šumama. Dizertacija, Zagreb.


Medvedović , J. (1992): Pluviotermički indeksi povoljnosti klime za šumsku vegetaciju.
»Radovi« vol. 27, br. 1, Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb.
Medvedović , J. (1992): Karta pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šum


sku vegetaciju. »Radovi« vol. 27, br. 1, Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb.
Pelcer, Z., Medvedović, J., Lindić, V. (1964—1990): Karte šumskih zajednica
Hrvatske. Manuskript u Odjelu za tipologiju šuma Šumarskog instituta,


Jastrebarsko, Zagreb.
Rauš , Đ. (1987): Šumarska fitocenologija. Udžbenik. Zagreb.
Republički hidrometeorološki zavod (1992): Radni kalendar, Izlasci i zalasci sunca,


Zagreb.
Republički sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove,
u suradnji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom (1975): Atlas
klime Hrvatske, Zagreb.
Sugar, I., et al. (1964—1989): Vegetacijska karta Hrvatske. Manuskript u Botaničkom
zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb.
Vukelić , J. (1990): Šumske zajednice i staništa hrasta kitnjaka (Quercus petraeaLiebl.) u gorju sjeverozapadne Hrvatske. — Dizertacija, Sveučilište u Zagrebu.


Relative Values of Pluviothermic Indexes of Climate Suitability for Forest
Vegetation


Summary


Relative values of pluviothermic indexes of climate favourability for forest
vegetation were established by a unique method in which a graphic system of
the duration of daily insolation and an indexed series of climate suitability in
Croatia, were applied. In the indexed series of 19 items (KL-1 up to KL-19) the
index of the greatest climate favourability KL-10 has a central position among
the items in the series, and a top position according to the relative values. The
relation between the most suitable and the most unsuitable climate is 10:1.


Key words : pluviothermic index of climate suitability, relative values,
insolation, unique graphic system.