DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 39     <-- 39 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*156.2.001/2 (Sus scrofa) Sum. list CXVI (19921 421


UTJECAJ PRIHRANJIVANJA NA PORAST TEŽINE PRASADI
S POSEBNIM OSVRTOM NA KASNO ROĐENU PRASAD (Sus scrofa)


Luka MANOJLOVIĆ, Jan BRNA, Miroslav MAJER*


SAŽETAK: U ovome radu izneseni su rezultati istraživanja o
utjecaju prihranjivanja na dnevni prirast prasadi: 1) Groverom,
promijenjenog i standardnog sastava u normalno razvijene prasadi,
2) obogaćenom smjesom ST-I u prasadi iz kasnog prasenja.


Prikazane su srednje vrijednosti i pokazatelji varijabilnosti u
težinama prasadi na početku i završetku pokusnog razdoblja, kao
i razina signifikantnosti dobivenih rezultata.


Analizom ostvarenih troškova prihranjivanja po kg prirasta,
kao i prihoda od mesa te lovnih taksi za odstrel prasadi, u radu
su izneseni i ekonomsko-financijski pokazatelji prihranjivanja prasadi.


UVOD


Po svojim temeljnim obilježjima, farmski uzgoj divljači vrlo je sličan
suvremenom shvaćanju o uspješnom uzgoju divljih svinja u ograđenom lovištu.
Jedna od tih sličnosti su i namjenske separacije divljači a zatim premještanje
određenih uzrasnih i spolnih skupina u odvojene ograđene odjeljke
u šumi. Primjerice, poslije odvajanja u hvataljkama, prasad se premješta u
odgovarajuće ograđene odjeljke u šumi; na taj način se stvaraju povoljni
uvjeti za prihranjivanje prasadi s krmivima koja svojom hranjivošću odgovaraju
njihovom dobnom uzrastu i potrebama tjelesnog razvoja. Zahvaljujući
tome, prasad postigne primjerene težine za lov, a time i veću produkciju
mesa. U tom kontekstu, od posebne su pozornosti prasad prekasno oprasenih
krmača; najčešće se radi o drugom leglu, poslije uspješnog izvođenja prvog
(rano oprasene rasplodno vrijedne krmače), ili ranog gubitka prasadi prvog
legla. Prasad iz drugog, kasnijeg legla (srpanj i kolovoz), nemaju tako povoljne
uvjete za tjelesni razvoj zbog vidljive oskudice i manje kvalitete hrane
iz prirodnog izvora. Stoga je tjelesni razvoj ove prasadi usporen, a dolaskom
hladnijih dana, posebice tijekom zime, cjelokupni životni uvjeti sve se više
pogoršavaju i umanjuju šanse za preživljavanje prasadi. Nije potrebno posebno
isticati da je svojim malim težinama takva prasad neprimjerena za
lov i prodaju mesa na tržištu.


U nastojanju da što veći broj prasadi, posebice kasnog legla, postignu
što atraktivniju težinu za lov, potrebno je bilo istražiti u kojoj mjeri pri


* Luka Manojlović, dipl. vet., dr. Jan Brna, znanstveni suradnik, dr. Miroslav
Majer, znanstveni suradnik, JP »Hrvatske šume«, Uprava šuma Osijek