DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Hranilište za prasad divlje svinje


hranjivanje krmivima različitog sastava utječe na porast tjelesne težine prasadi.
Istodobno, trebalo je ekonomsko-financijskom analizom troškova i prihoda
provjeriti da li je prihranjivanje prasadi s obzirom na povećana ulaganja
gospodarski opravdano.


MATERIJAL I METODE RADA


1. Definiranje eksperimentalnih uvjeta
a) Uzorci za tjelesno normalno razvijenu prasad u lokalitetu Koha


Pokusni i kontrolni uzorak uzeti su u hvataljkama, odvajanjem po 30
prasadi 15 i vise kg težme, vodeći računa da omjer spolova, pojedinačnih
tezma i ukupnih tezma u svakoj skupini budu podjednaki.


Pokusna skupina od 30 prasadi bila je smještena u ograđenoj šumskoj


površini 20, a kontrolna 10 ha.
Obje skupine imale su podjednake uvjete za ispašu na zasijanoj povr


šini oko 2 ha.


Uz pašu, pokusna skupina dobivala je dnevno 400 gr Grovera (TSH PIK
»Belje«) u kojem su 3»/0 ribljeg brašna i 2»/„ sojine sačme supstituirani s 5<>/„
pivskim suhim kvascem.


Kontrolna skupina dobivala je standardni Grover istog proizvođača.