DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Pored Grovera, obje skupine dobivale su i 200 gr zobi po grlu dnevno,
od početka rujna.


Skupine su formirane krajem srpnja, a sam je pokus trajao 98 dana.


b)
Uzorci za kasno rođenu prasad u lokalitetu Crni lug


Pokusni i komparativni uzorak prasadi kasno oprasenih krmača formirani
su kasnije, početkom listopada; u pokusnom uzorku, starosna dob prasadi
bila je oko 3,5, a u komparativnom 5,5 mjeseci (prasad rođena koncem
travnja).


Ova razlika u dobnom uzrastu prasadi bila je diktirana stvarnim stanjem
u lovištu i prihvaćena je, budući da bitno nije remetila ostvarenje postavljenog
cilja istraživanja.


Pokusna skupina prasadi smještena je u ograđenom prostoru na šumskoj
čistini površine 0,5 ha.
U odsutnosti hrane iz prirodnih izvora, prasad je pohranjivana sa smjesom
ST-I obogaćenom s 5°/o pivskim suhom kvascem ad libitum.
Od biljne hrane, prasad je dobivala 0,2 kg zelene, a kasnije sijeno lucerke,
0,05 kg po grlu dnevno.
Komparativna skupina prasadi u istom lokalitetu, hranjena je kukuruzom
— 400 gr po grlu dnevno.
Pokus je trajao 104 dana.


2.
Mjerenje težine prasadi
Budući da su pokusne skupine prasadi bile obilježene (rovaš, usna mai
kiča), mjerili smo njihove individualne tjelesne tržine i to na početku, i na
završetku pokusnog razdoblja.


U lokalitetu Koha, težine prasadi mjerene su 15. studenoga 1990., a u lokalitetu
Crni lug, 15. siječnja 1991. godine. Kasniji datum mjerenja prasadi
u lokalitetu Crni lug bio je uvjetovan zahtjevom da prihranjivanje prasadi
vremenski duže traje, kako bi postigli što atraktivnije težine za skupni lov.


3.
Analiza ekonomsko-financijskih pokazatelja
Analizirani su slijedeći pokazatelji:razlika u ostvarenom prirastu s obzirom na različiti sastav hrane,
— utrošak hrane po kilogramu proizvedenog prirasta,

utjecaj težine prasadi na početku pokusa na visinu dnevnog prirasta,

razlike u cijenama krmiva,

prihodi od mesa, odnosno mogući gubici po istoj osnovi, za neostvareni
prihod lovne takse u skupnom lovu prasadi težine manje od
15 kg (prasad ispod ove težine nije atraktivna za lov).
4.
Obrada podataka
U statističkoj obradi podataka prikazani su:srednje vrijednosti i pokazatelji varijabilnosti u težinama prasadi,