DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 42     <-- 42 -->        PDF


rezultati testiranja aritmetičkih sredina dnevnog prirasta pokusne i
kontrolne skupine, t-testom,

regresijska analiza kod utvrđivanja korelacije tjelesnih težina na početku
pokusa i ostvarenog dnevnog prirasta.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


1.
Težine prasadi
Rezultati istraživanja prikazani su tabelarno i grafički.


Srednje vrijednosti težina prasadi i pokazatelji varijabilnosti na početku pokusa
u lokalitetu Koha


Tablica 1.


Skupina X ±S CV Min. Max. n
Pokusna 22,97 4,91 21,37 15,00 31,00 30
Kontrolna 22,90 5,06 22,10 15,00 31,00 30


Srednje vrijednosti težina prasadi i pokazatelji varijabilnosti na kraju pokusa
u lokalitetu Koha


Tablica 2.


Skupina
X ±S CV Min. Max. n


Pokusna ~ 48,28 9,11 18,87 33,00 66,00 29
Kontrolna 46,79 8,76 18,72 30,00 61,00 28


Na temelju podataka iznesenih u tablici 1. i 2. vidljivo je da supstitucija
u hrani (3°/o ribljeg brašna i 2% sojine samce, s 5°/o pivskim suhim kvascem
u Groveru), nije signifikantno utjecala na razliku u težinama prasadi na kraju
pokusnog razdoblja. Usporedbom srednjih vrijednosti težina prasadi t-testom
(t = 0,618) na kraju pokusnog razdoblja, razlika među njima nije opravdana.


No i pored toga, valja istaknuti da postignute težine prasadi odgovaraju
ciljevima uzgoja jer su na tržištu tražena kako zbog dobrog randmana mesa
tako i atraktivnosti u skupnom lovu.


Djelotvornost prihranjivanja prasadi utoliko je veća što su dobivene težine
postignute u prasadi od krmača, koje su prema istraživanjima M a n o j lovića
et al. (1991., rukopis) u najvećem postotku oplođena u prosincu.
U prilog ovome idu i podaci istraživanja autora Brn a et al. (1990.), prema
kojima prasad u otvorenom lovištu mjerena približno u isto vrijeme, postižu
znatno manju tjelesnu težinu (X = 33,62 kg) i pored toga što se krmače
u ovim uvjetima (otvoreno lovište) najranije prase (Manojlovi ć e t a 1.,
1991, rukopis).


Srednje vrijednosti težina prasadi i pokazatelji varijabilnosti na početku pokusa
u lokalitetu Crni lug


Tablica 3.


Skupina
X ±S CV Min. Max. n


Pokusna 14,10 2,57 18,34 8,00 18,00 20
Komparativna