DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Srednje vrijednosti težina prasadi i pokazatelji varijabilnosti na kraju pokusa
u lokalitetu Crni lug


Tablica 4.


Skupina X ±S CV Min. Max. n


Pokusna 26,35 6,00 22,78 16,00 35,00 20
Komparativna 25,71 3,59 13,98 21,00 34,00 14


U tablici 3., prikazane su tjelesne težine na početku, a u tablici 4. na
kraju pokusnog razdoblja u lokalitetu Crni lug. Kao što se vidi, u tablici 3.
nedostaju podaci za komparativnu skupinu prasadi, koji iz tehničko-tehnoloških
razloga nisu hvatani i mjereni.


Težine na kraju pokusnog razdoblja (tablica 4.), približno su jednake za
obje skupine, iako je komparativna skupina prasadi bila 2 mjeseca starija.


Nadalje, iz tablice 4. vidljivo je da je koeficijent varijacije u komparativne
skupine prasadi značajno niži. Pretpostavljamo da je ova razlika nastala
kao posljedica prirodne selekcije, u kojoj su uginula najslabije tjelesno razvijena
prasad a preživjela samo dobro razvijena.


Cjelokupni rezultati ovog pokusa potvrđuju učinkovitost i opravdanost
prihranjivanja prasadi uopće, a posebice u kasno oprasenih krmača, jer postižu
primjerene težine atraktivne za skupni lov kao i prodaju mesa na
tržištu.


2. Dnevni prirast (gr)
Srednje vrijednosti dnevnog prirasta prasadi i pokazatelji varijabilnosti
u lokalitetu Koha


Tablica 5.


Skupina X ±S CV Min. Max. n


Pokusna 257,92 50,26 19,49 183,67 357,14 29
Kontrolna 244,17 42,42 17,37 142,86 326,53 29


U tablici 5. prikazan je dnevni prirast u trajanju pokusa od 98 dana.
Usporedbom aritmetičkih sredina dnevnog prirasta prasadi dvije skupine
t-testom (t = 1,097), razlika među njima nije opravdana.


Srednje vrijednosti dnevnog prirasta prasadi i pokazatelji varijabilnosti
u lokalitetu Crni lug


Tablica 6.


Skupina X ±S CV Min. Max. n


Pokusna 117,79 43,10 36,58 57,69 192,31
Komparativna


U tablici 6. prikazan je dnevni prirast prasadi u lokalitetu Crni lug samo
za pokusnu skupinu, dok se to, kao što je prije rečeno, nije moglo učiniti
i za komparativnu skupinu prasadi.