DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 46     <-- 46 -->        PDF

U grafikonu 2. prikazana je linija trenda na temelju istih podataka, dok
su u grafikonu 3 objedinjeni podaci u težinskim razredima prasadi od 5 kg.
Valja istaknuti da je dnevni prirast najintenzivniji kod prasadi čija je
težina na početku pokusa bila 16—25 kg.
U grafikonu 4 prikazana je linija trenda na temelju podataka svrstanih
u grafikonu 3.


Međuovisnost tjelesnih težina prasadi na početku pokusa ostvarenog
dnevnog prirasta, potvrđena je regresijskom analizom. Dobiveni t = 26,98,
ukazuje da je koeficijent regresije signifikantan uz nivo 1%.


Po svemu sudeći, najučinkovitiji rezultati prihranjivanja postignuti su
u težinskim razredima prasadi od 16—25 kg što omogućava racionalizaciju
ovog tehnološkog postupka: budući da se težina prasadi udvostručuje za približno
90 dana, moguće je planirati vrijeme trajanja prihranjivanja.


3. Ekonomsko-financijski pokazatelji
Ekonomsko-financijski pokazatelji prikazani su u tablici 7. i 8.


Kao što se vidi u tablici 7., prirast pokusne skupine prasadi je 14%
jeftiniji.


Premda je, kao što se vidi u tablici 8., cijena utrošene hrane po kg prirasta
pokusne skupine prasadi visoka u odnosu na komparativnu u lokalitetu
Crni lug (190% veća), kao i u obje skupine u lokalitetu Koha, već prihodi
od mesa (1 kg = 150 HRD), prelaze ostvarene troškove. Ovome treba dodati
i povećane prihode od lovne takse koja se plaća za učešće u skupnim i pojedinačnim
lovovima: a) u lokalitetu Crni lug, težinom od 20 i više kg, prasad
ulaze u skupinu lovno atraktivne za čiji se odstrel plaća lovna taksa
50 DEM po grlu; b) u lokalitetu Koha prasad iz obje skupine svojom težinom
od 30 i više kg, svrstavaju se u skupinu u kojoj se lovna taksa za odstrel
u pojedinačnom lovu praseta povećava od 50 na 150 DEM.


Posebno želimo istaknuti značenje prihranjivanja prasadi kasno oprasenih
krmača. Bez ove uzgojne mjere, za očekivati je povećani postotak njihovog
mortaliteta. S druge strane, preživjela bi grla svojom nedovoljnom
težinom (ispod 20 kg) umanjili prihode od mesa i naplatu lovne takse za
prasad u skupnom lovu.


ZAKLJUČAK


1. Razlika u postignutim težinama i dnevnom prirastu prasadi prihranjivanih
hranom različitog sastava (pokusna i kontrolna skupina) nije signifikantna.
2. Težine prasadi pokusne i komparativne skupine u kasno oprasenih
krmača u lokalitetu Crni lug bile su približno iste na završetku pokusa. No
i pored toga, pozitivan utjecaj prihranjivanja prasadi pokusne skupine u lokalitetu
Crni lug očigledan je već i zbog toga što su dva mjeseca mlađa u
odnosu na prasad komparativne skupine.
3. Regresijskom analizom utvrđena je korelacija ostvarenog dnevnog prirasta
s početnim težinama prasadi; najveći dnevni prirast pokusne i kontrolne
skupine u lokalitetu Koha i pokusne skupine u lokalitetu Crni lug