DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*156.4 »312« (497.113) Sum. list CXVI (1992) 431


ISTRAŽIVANJE LOVNOTURISTIĆKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU
REPUBLIKE HRVATSKE


Dominik RAGUŽ*


SAŽETAK: Niz godina poslije drugog svjetskog rata stranim
lovcima nije bio dopušten ulaz u tadašnju Jugoslaviju. U razdobljuod 1960. do 1970. godine lovni turizam u Hrvatskoj doživljava ekspanziju.
U to vrijeme Republika Hrvatska ima najbolju turističku
ponudu u obujmu i kvaliteti divljači. Nakon tog naglog uspona,
inozemni lovni turizam gotovo nestaje radi nekontroliranog lovljenja
(zbog ostvarenja deviznih prihoda). Nekoliko godina prijeagresije na Hrvatsku inozemni lovni turizam ponovno doživljavaznačajan uspon. Godine 1986., na temelju istraživanja financijskihi naturalnih pokazatelja, ustanovili srno da je te godine ostvareno
6 915 114 DEM od inozemnog lovnog turizma, dok su domaći lovci
platili 138148 DEM za lovne užitke. Dakle, inozemni i domaći lovni
turizam ostvario je te godine 1 149 681 706 HRD. Agresija na
Hrvatsku ugasila je i lovni turizam. Broj divljači je smanjen, a
1/3 lovnih površina je pod okupacijom neprijatelja. Godine 1992.
posjećuju nas inozemni lovci-turisti. Hrvatska lovišta koja nisu
pod okupacijom nude sve naše vrste lovne divljači lovcima-turistima,
međutim njihov broj je znatno manji od mogućnosti, osobito
radi okupiranih beljskih, srijemskih i slavonskih lovišta. Srećom
uskoro očekujemo povratak i tih lovnih područja svojim lovoovlaštenicima
Hrvatske.


Ključne riječi: lovni turizam — inozemni i tuzemni,
divljač krupna i sitna, devizni prihodi, dinarski prihodi.


UVOD


Od drugog svjetskog rata u bivšoj SFRJ lovni turizam doživljavao je
uspone i padove. Prvih petnaestak poratnih godina nije inozemni lovac-turist
imao mogućnosti ulaska u SFRJ kao sudionik lovnog turizma. Odstrijel se
realizirao uglavnom besplatno.


Liberalizacijom graničnog prometa ukidanjem viza pojavljuje se zanimanje
inozemnih lovaca za lovljenje u našim lovištima.


U razdoblju 1960. do 1970. pa i kasnije, dolazi do pravog nasrtaja inozemnih
lovaca na naša lovišta. Sve se prodavalo — od medvjeda do prepe


* Doc. dr. Dominik Raguž, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošamunska
25