DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 50     <-- 50 -->        PDF

lice. Stručni i znanstveni radnici bili su prinuđeni intervenirati kod vlasti,
jer je u nekim područjima došlo i do prave devastacije fonda divljači u
velikoj jagmi za ostvarivanjem deviznih sredstava. Postojala je opasnost da
se na lovačkim izložbama neće moći prikazati lovački trofeji, dostojni naše
tradicije u lovstvu. Sve manje su se mogle zadovoljiti potrebe za lovnim
užicima domaćih lovaca, zbog čega su domaći lovci sve žešće protestirali.


Godine 1976. zbog takvoga stanja došlo je do promjene Zakona o lovstvu.
Njime je divljač proglašena dobrom od općedruštvenog interesa — na temelju
Ustava iz godine 1974. Tim zakonom se ograničila prodaja lovnih užitaka
inozemnim lovcima-turistima.


Vika u javnosti na lovni turizam toliko je osnažila da je došlo gotovo
do obustave inozemnog lovnog turizma. Izgubili smo stalnu klijentelu. Nakon
nekoliko godina ponovo smo se zaželjeli inozemnog lovnog turizma, ali
svjetska recesija i ekonomska kriza odrazila se i na lovno gospodarenje. Stizali
su inozemni lovci-turisti ali uglavnom oni osrednje platežne moći, a
oni bogatiji odlazili su u istočno-europske zemlje. U takvim prilikama manje
imućni inozemni lovci-turisti koristili su uglavnom, među inima, krupnu divljač
srednje i najstarije dobi slabije trofejne vrijednosti. To se loše odrazilo
na dobnu strukturu i kvalitetnu strukturu populacije te divljači u našim
lovištima. (O tom narušavanju dobne strukture te o pojavi izostanka najstarijih
grla krupne divljači piše i dr. mr. Jan B r n a za Beljsko lovište


vidi u literaturi pod 5/).


Najviše inozemnih lovaca-turista dolazi po preporuci onih koji su već
koristili lovni turizam u hrvatskim lovištima, a najmanje putem reklame,
propagande, marketinga ...


Organiziranje lovnog turizma temelji se na osrednjim tehničkim, tehnološkim
i organizacijskim prilikama u lovačkim društvima i organizacijama,
te u radnim organizacijama (šumarstva i dr.) koja se bave lovnim gospodarenjem.


Ono je vezano i za lovno-turističke aktivnosti koje zastupaju i interese
lovnoga gospodarenja pri realizaciji odstrijela i ostvarivanju prihoda. Lovno-
turističke organizacije samo su posredovale između lovnih proizvođača-
ponude i kupaca-lovaca-turista; to se temeljilo isključivo na legalizaciji realizacije
lovnog turizma. Te su organizacije za svoje usluge ostvarivale pritom
proviziju pri obračunu realizacije po dogovorenom cjeniku. Najčešće one
nisu imale nikakvih ugovorenih odgovornosti za osiguranje obujma i kvalitete
lovnoturističke ponude. Provizije su se ugovarale u rasponu od 3 do
12°/o realizacije lovnoturističkih usluga. Tako razmjerno niske provizije, bile
su moguće jer agencije nisu pritom imale značajnijih izdataka. Bilo je čak
i primjera vraćanja dijela provizije lovištima — u svrhu poboljšanja obujma
i kvalitete lovnoturističke ponude. Vrlo rijetko je dolazilo do zajedničkih
ulaganja.


Da bi se inozemni lovni turizam unaprijedio, na Šumarskom fakultetu
i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, počeli su se obrađivati seminarski,
diplomski i magistarski radovi o lovno turizmu. Na postdiplomskom
studiju iz »Znanstvene organizacije i ekonomike šumarstva« na Šumarskom
fakultetu poslije 1961. godine, uveo se i studij Ekonomike lovstva i
lovnog turizma, a na Ekonomskom fakultetu 1962/63. godine na postdiplom