DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 51     <-- 51 -->        PDF

skom studiju iz »Ekonomike turizma« — Ekonomike lovnog turizma (B.
Kraljić, 8).


LOVNI PROIZVOĐAČI, LOVNOTURISTIČKE ORGANIZACIJE
I PROBLEMATIKA 1986 87. GODINE


Lovni proizvođači prigovaraju lovnoturističkim agencijama zbog manjkave
obrade vanjskog tržišta, a lovnoturističke agencije upućuju primjedbe
na brojne propuste organizacijama koje gospodare lovištima. Neke od tih
obostranih primjedbi istražili smo te ih izdvajamo s ciljem da ih bude što
manje pri realizaciji lovnog turizma u narednim godinama.


Lovačke organizacije ističu ove probleme:
a) Provizija lovnoturističkih organizacija često se i neopravdano naplaćuje.
b) Razjedinjenost istupa i oglašavanja te neadekvatno zastupanje od
strane nekih agencija.
c) Nepoštivanje ugovorenih obveza o dovođenju inozemnih lovaca-turista
i adekvatnim odnosima prema vanjskim partnerima.
d) Pomanjkanje dohodovnih odnosa zajedničkog rizika i raspodjele dohodaka
lovnih proizvođača i lovnoturističkih organizacija.


S druge strane primjedbe lovnoturističkih organizacija kreću se uglavnom
oko:


a) Mali broj lovačkih organizacija ima neadekvatnu organizaciju i lovišta
osposobljena za pružanje obilnijih kvalitetnih usluga lovcima-
turistima.


b) Loš prihvat inozemnih lovaca-turista, neosmotrena krupna divljač, neadekvatan
način lova na krupnu divljač i »nabijanje« neugovorenih
usluga.


c) Pri lovu na sitnu divljač, osim kod iznimaka, odvođenje lovnih turista
u dijelove lovišta s premalo divljači, neadekvatna pratnja, upotreba
loše obučenih pasa te naplata neizvršenih usluga.


d) Loš smještaj, previsoke cijene smještaja i loša prehrana.


e) Zakonski propisi koji se odnose na unošenje municije, a i na iznošenje
divljači u druge zemlje pri povratku inozemnih lovaca-turista, te
izdavanje popratne lovačke i veterinarske dokumentacije za divljač.


Time nisu istaknuti svi nedostaci koji se objektivno i subjektivno javljaju
pri realizaciji lovnog turizma.


Primjedbe se često puta daju zbog izbjegavanja međusobne odgovornosti
za neizvršavanje zadaća vezanih uz provođenje lovnog turizma od strane oba
sudionika. Jedne i druge primjedbe treba imati na umu kako bi se nedostaci
sveli na najmanju moguću mjeru.


Godine 1986/87. prihod u lovnom turizmu ostvaren je putem slijedećih
turističkih i drugih radnih organizacija:


1. »Lovac« — Zagreb
2. »Generalturist« OOUR lovni turizam, sa poslovnicama: