DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— »Generalturist« — Osijek
— »Generalturist« — Križevci
— »Meteor« — Čakovec
3. »Istraturist« — Umag
4. »Drvo« — Rijeka
5. Novoosnovana agencija »Sloga« — Đurđevac
6. Lovno-šumarsko gazdinstvo Beograd — Bilje
7. »Hoteljersko ugostiteljska RO« — Grubišno Polje
8. Nacionalni park »Plitvice«
9. »Zelendvor« Lovno-uzgojna i turističko-ugostiteljska RO — Varaždin.
Gornje organizacije dostavile su statistička izvješća s naturalnim financijskim
pokazateljima na kojima se temelji ovo istraživanje.


Stalna ili povremena poslovna suradnja u lovnom turizmu obavlja se s
agencijama: »Emona-Globtour«, »Dalmacijaturist« i »Atlas«, koje upućuju
lovce u »Lovac« i »Generalturist«, kao i »INA-tours«.


S područja drugih republika bivše Jugoslavije bez uže suradnje s ostalim
agencijama povremeno su djelovale agencije »Kompas« Ljubljana, »Centroturist
« iz Beograda i »Lovotours« Novi Sad.


Najveći dio ribnjačarskih površina zastupa u lovnom turizmu Poslovna
zajednica slatkovodnog ribarstva nekadašnje Jugoslavije — Zagreb, sada
»Astra« Zagreb.


Postoji i privatni kliring u ovoj oblasti koji se temelji na »akcijama«
pojedinaca uz snubljenje lovnih turista na saobraćajnim punktovima, odvođenje
u lovište te naplatu »u vlastiti džep«, pa čak i podjelu novca s neodgovornim
ljudima.


Valja naglasiti da se gotovo 70% tog lovnoturističkog prometa odvija na
području Republike putem »Generalturista«, »Lovca« i »Istraturista«. Radne
organizacije koje se bave lovnim gospodarenjem plasiraju putem lovnog turizma
oko 90°/o odstrijelnog fonda, a lovačka društva — samo oko 5%>. Zadovoljavajuće
rezultate u lovnom turizmu postižu Bjelovarska i Varaždinska
regija. Najbolje rezultate postižu lovišta s područja Istre. Valja voditi računa
da se lovni turizam u nas sve više orijentirao na krupnu divljač, a sve
manje na sitnu divljač i na divlje svinje.


Očito je da u lovačke organizacije teško prodire izvozna orijentacija
čitavog društva, te da općinski organi uprave ne vode dovoljno računa o razvitku
lovstva i njegovoj orijentaciji kao grane privredne djelatnosti. Uzroci
takva stanja su i privatizacija društvene imovine, neke sustavne mjere propisane
od strane tadašnje države i nekih susjednih zemalja.


Već duže vrijeme putem nadležnih organa postavljaju se zahtjevi da se
lovstvu kao grani djelatnosti dade status izvozne privrede, a izvoz divljači
putem odstrijela da se tretira kao izvoz roba (a ne usluga). Nadalje, da se
putem društvenih instrumenata iznađu poticajne mjere kreditiranja i razvoja
u skladu s mjerilima i normativima razvitka lovnog gospodarenja kao
i da se odredi status lovstva unutar dugoročnog razvoja turističke privredenaše Republike.


Nužno je, također, riješiti problem limita unošenja lovačke municije po
ino-lovcu kao i problem limita uvoza njegove divljači u njegovu zemlju, te
problem izdavanja zdravstvenih uvjerenja od strane naše veterinarske službe.