DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Krupna divljač lovaca ino-turista 1986/87. Tablica 1.


Red
br. Vrsta divljači Broj
grla
Ukupno
DEM Ukupno LIT
1 2 3 4 5
1. Jelen obični — jelen
— košuta
249
43
1 004 167
4 875
— tele 19 1 900
2. Jelen lopatar — jelen
— košuta
14 31 922
— tele
3. Divlja svinja — vepar
— krmača
352
169
468 406
29 250
— nazime 16 3 200
4.
5.
Medvjed mrki
Srna obična
— medvjed
— medvjedica
— sinjak
— srna
18
563
354
135 000
315 064
38 030 + 8 750 000
— lane 3 150
6. Muflon — ovan 27 67 745
7. Divokoza 2 3 200
8. Vuk — vuk
— vučica
9. Tetrijeb gluhan 1 2 600
Ukupn o 1830 2 105 509 8 750 000
SVEUKUPNO 1830 2118 099


Iz ove tablice vidljivo je da se radi o odstrijelu 1 830 grla krupne divljači,
u vrijednosti od 2 105 509 DEM i 8 750 000 LIT, tj. ukupno 2 118 099
DEM.


b)
Sitna divljač


Odstrijel sitne divljači ino-turista obuhvaća tablica 2.:
Sitna divljač lovaca ino-lurista 1986/87. Tablica 2.


^ ed
Broj Ukupno


´ Vrsta divljači
Ukupno LIT


grla DEM


1 2
3 4 5


1. Zec obični
2 462 167 195 000
2.
Fazan obični 37 836 842 411440
3. Liještarka gluha
4. Trčka skvržulja
1914 56 660 000
5. Kamenjarka grivna
6. Patka gluhara
25 804 467 145 000
7. Sitne patke
1068 15 194 000
8.
Liska 4811 44 725 000
9. Guska divlja
218 5 290 000
10.
Prepelica pućpura 2 836 14 180 000
11.
Golub divlji 1153 5 265 000
12.
Grlica divlja 5 296 26 480 000
13.
Ostalo (kunić, šljuke i si.) 56 850 000
Ukupno 83 454 — 1 645 495 440
SVEUKUPNO
2 499 397