DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Iz ove tablice je vidljivo da je riječ o 35 982 usluga, u vrijednosti od:
1 804 184 DEM i 109 155 000 LIT, tj. ukupno 1 961 241 DEM.


d) Procjen a ostal e potrošnj e
Ona se vidi iz ovih podataka:
Red.
br. Vrsta potrošnje
Ukupno deviza
DEM LIT
1.
2.
3.
Ugostiteljske usluge
Ostale usluge (servisi
Kupovina razne robe
i si.)
127 250
32 000
165 000
+++
3 773 000
4 655.000

Sveg a 324 250 + 8 428 000
tj ukupn o 336 377 DEM.


e) U k u k n o A) a) do d)


a) Krupna divljač 2 118 099 DEM
b) Sitna divljač 2 499 397 DEM
c) Ostale lovne usluge 1 961 241 DEM
d) Procjena ostale potrošnje 336 377 DEM


Ukupno A) a) do d) 6 915 114 DEM


Ta su sredstva realizirana u lovnogospodarskoj godini 1986 87. s područja
Hrvatske s posjetom 9 208 lovaca ino-turista i 5 328 njihovih pratitelja.


Postotni udio prihoda


Istražujući udjele prihoda pri realizaciji inozemnog lovnog turizma, dubili
smo slijedeću strukturu postotnih udjela u ukupnim prihodima:


— Odstrijelna taksa 50%
— Meso od odstrijeljene divljači 35°/«
— Pansion 10%
— Organizacija lova 4%
— Prodaja žive divljači 1%
Ukupno 100%


Gornja struktura upućuje nas na što moramo obratiti pozornost pri
organiziranju lovnog turizma.


B) LOVNI TURIZAM DOMAĆIH LOVACA U RH


a) Krupna divljač


Odstrijel krupne divljači domaćih lovaca obuhvaća tablica 4.: