DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Krupna divljač domaćih lovaca turista 1986/87.


Tablica 4.


Red Ukupno DIN


Vrsta divljači Broj grla


br. (1986. g.)
1 2 3 4


1. Jelen obični — jelen 30 6 951600
— košuta
— tele
2. Jelen lopatar — jelen
— košuta
— tele
3. Divlja svinja — vepar 12 426 000
— krmača
— nazime
4. Medvjed mrki — medvjed 15 346 500
— medvjedica
5. Srna obična — srnjak 16 346 200
— srna
2 10 560


— lane
6. Muflon — ovan
7. Vuk — vuk
— vučica
8. Tetrijeb gluhan 1 8 580
SVEUKUPNO 76 8 089 440


Iz ove je tablice vidljivo da se radi o odstrijelu 76 grla krupne divljači,
u vrijednosti od 8 089 440 DIN.


b) Sitna divljač


Odstrijel sitne divljači domaćih lovaca obuhvaća tablica 5.:


Sitna divljač domaćih lovaca turista 1986/87.


Tablica 5.


dUkupno DIN


^er - Vrsta divljači Broj grla


(1986. g.)


1 2 3 4


1. Zec obični 15 418 500
2. Fazan obični 2 720 8 653 000
3. Lještarka gluha
4. Trčka skvržulja
5. Kamenjarka grivna
6. Patka gluhara 30 150 000
7. Sitne patke 1000 6 300 000
8. Liska
9. Guska divlja 2 10 000
10. Prepelica pućpura
11. Golub divlji
12. Grlica divlja
13. Ostalo (kunić, šljuke i si.)
SVEUKUPNO 3 767 15 531500


441