DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Podaci iz ove tablice pokazuju da je riječ o 205 lovnih usluga, u vrijednosti
od 2 120 570 din.


d) Procjena ostale potrošnje


Ona se vidi iz ovih podataka:


Red.
br. Vrsta potrošnje Ukupno din


1. Ugostiteljske usluge 6 645 897
e) Ukupno B) a) do d)


DIN (1986. g.) DEM
a) Krupna divljač 8 089 440 34 505
b) Sitna divljač 15 531 500 66 249
c) Ostale lovne usluge 2 120 570 9 046
d) Procjena ostale potrošnje 6 645 897 28 348


Ukupno B) a) do d) 32 387 407 138 148


Ta su sredstva realizirana u lovnogospodarskoj godini 1986 87. s područja
Hrvatske u svezi s posjetom 202 domaća lovca-turista i 38 njihovih
pratilaca.


C. SVEUKUPNO A) + B) uDEM i DIN
Ukupno A) 6 915 114 DEM 1 565 106 557 DIN
Ukupno B) 138 148 DEM 32 287 407 DIN
Sveukupn o A) + B) 7 053 262 DEM 1 597 393 964 DIN


114 681706 HRD


Primjedba: Iznos od 6 915 114 DEM ekvivalent je 1565 106 557 dinara iz
1986. godine (tečaj 30. 12. 1986. 1 DEM = 234,44 dinara).


Ako ukupan devizni prihod A) inozemnog lovnog turizma i B) tuzemnog
lovnog turizma u iznosu od 7 053 262 DEM izrazimo u hrvatskim dinarima


30. 07. 1992. godine, dobijemo iznos od 1149 681706 HRD (tečaj 1 DEM =
163 HRD).
To su direktni prihodi inozemnog i domaćeg lovnog turizma iz 1986 87.
godine. Procjena ostalih pratećih prihoda koje uzrokuje i izaziva lovni turizam
nije iskazana u ovim kalkulacijama. Gornji financijski pokazatelji temeljeni
su na statističkim izvješćima, odnosno, anketama. Usuđujemo se zaključiti
da su prihodi bili i veći, najmanje za realizaciju putem ovdje neprikazanih
agencija i za iznos prihoda ostvarenih izvan potpune evidencije.


Postotni udjeli ukupnih prihoda


Na temelju financijskih pokazatelja prihoda i rashoda Hrvatskog lovačkog
saveza, ustanovili smo slijedeću strukturu učešća u ukupnim prihodima