DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 62     <-- 62 -->        PDF

inozemnog i domaćeg lovnog turizma kao i drugih prihoda koji se ostvaruju
u lovnom gospodarenju:


— članarina članova lovačkih organizacija 10%
— lovni turizam — odstrelne takse i lovni dani 39%
— prodaja mesa žive divljači 26%
— prodaja žive divljači 3%
— ostale lovne usluge 3%
— ostali prihodi (radne akcije i donacije) 19%
Ukupno 100%


Od ukupnih prihoda ostvarenih na razini Hrvatske godine 1986. na prihode
od direktnog lovnog gospodarenja otpada 68°/o svih prihoda.
Lovački savez Hrvatske 1987. godine procijenio je da tercijarne djelatnosti
u svezi sa svim navedenim, ostvaruju godišnje još 40% prihoda (9).


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


Sadašnje stanje u lovnom turizmu i očekivanja


Za plansko razdoblje 1991—95. nije donesen srednjoročni plan na razini
Hrvatskog lovačkog saveza zbog agresije na Hrvatsku. Globalni planski zadaci
iz lovnog gospodarenja predloženi su putem nadležnosti Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva.


Nametnuti rat Hrvatskoj uzrokovao je stradanja znatnog broja divljači,
a time je i ponuda za inozemni lovni turizam manja. Na gotovo 1 3 okupirane
lovne površine danas ne postoji lovno gospodarenje. U ovoj godini predstoji
sređivanje i analiza naturalnih i financijskih pokazatelja o gubicima u
lovstvu pa i u lovnom turizmu. U neovisnoj državi Hrvatskoj u tijeku su
promjene u društveno-ekonomskim odnosima. Stoga će se i politika lovnog
gospodarenja morati temeljiti na novim odnosima. Za lovno gospodarenje
posebno je značajan ustavni položaj divljači, koja uživa posebnu zaštitu kao
dio prirode. Divljač je državno vlasništvo. Politika pretvorbe vlasništva ili
upravljanja državnom imovinom obuhvatit će i lovnoproizvodne djelatnosti
pa tako i lovačke organizacije.


Ipak je i u ovim teškim vremenima zapaženo vraćanje lovaca-turista u
hrvatska lovišta. S njima se polako vraća i nada u kontinuitet ostvarivanja
inozemne lovnoturističke klijentele.


Javljaju se imućni poslovni ljudi, domaći i inozemni, s nakanom da
ulažu u razvoj lovstva. Taj trend je pozitivan pod uvjetom da su ugovorni
odnosi čvrsto utemeljeni na zakonskim odredbama i pravilnicima o lovnom
gospodarenju. Ako novac bude presudni čimbenik u gospodarenju s divljači
u prirodi, tada postoji ozbiljna opasnost za krupne pogreške. Takve mogućnosti
narušavanja ravnoteže u ekosustavu sprečavat će lovna inspekcija uz
pomoć struke i znanosti.


Za lovstvo su zanimljive ponude angažiranja kapitala bez značajnijeg financijskog
interesa. U tom slučaju struka i dalje može neometano usmjeravati
sve elemente strukture populacija divljači.