DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 66     <-- 66 -->        PDF

rine u vegetacijskom periodu u istim razdobljima iznosile su u Poreču 382
mm, a u Rovinju 352 mm.


Pregledni nacrt intenzivne kulture u predjelu Kontija Šumarije Poreč. Odjel 61.
je kosina prema Limskom kanalu. Površina pod intenzivnom kulturom obojena je.


Pripovršinski dio srednje duboko do dubokog sloja crvenice je lesivirana
crvenica slabo kisele do neutralne reakcije. Fitocenološki to je granično
područje između šume hrasta crnike (Orno — Quercetim ilicis) i toplijeg
područja medunca i bjelograba (Querco — Carpinetum orientalis).


Na površini su se nalazili ostaci niske šume i šikare pa su za krčenje
korišteni traktori TG-90 i ANSALDO 150 KS s hidrauličnom daskom. Nakon
krčenja obavljeno je rigolanje na dubinu 60—70 cm i ravnanje površine.
U cilju potpunije obrade tla dvije godine uzgajana je pšenica s normalnom
gnojidbom.


Sadnja biljaka izvršena je u jesen klasičnim načinom u razmaku 2x 2
m sa sadnicama borovca starosti dvije godine (iz rasadnika Šumarskog
instituta Jastrebarsko), brucijskog bora starost 1—2 godine (iz rasadnika