DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 69     <-- 69 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*232 i-453 (Salix alba L.) Sum. list CXVI (1992) 451


KRATAK OSVRT NA POJAVU NEKIH DEFOLIJATORA IZ REDA
COLEOPTERA NA BIJELOJ VRBI (Salix alba L.) KOD LIPOVLJANA


Ivo LOVRIć*


SAŽETAK: Na području Šumarije Lipovljani osnovane su kulture
bijele vrbe (Salix alba L.) 5 ciljem privođenja kulturi teških
zamočvarenih tala i stvaranja mogućnosti osvajanja tih tala plemenitijim
listačama (poljski jasen). Tijekom 1988., 1989. i 1990.
godine u tim kulturama je registrirana pojava štetnika defolijatora
iz reda Coleoptera, familije Chrysomelidae. U ovom osvrtu
prikazan je kratak opis morfoloških i bioloških karakteristika
spomenutih štetnika, te intenzitet počinjene štete.


UVOD


Rod Salix na preko 300 svojih vrsta prirodno je rasprostranjen na gotovo
cijeloj kugli zemaljskoj. Kroz dugi vremenski period, od gornje krede,
od kada prema pronađenim fosilima potječu neke vrste do danas, izdiferencirao
se glede uvjeta za razvoj veliki broj vrsta u formi drveća, grmova,
polugrmova pa i zeljastih oblika (Salix herbacea L. na krajnjem sjeveru). U
povoljnijim uvjetima za razvoj, a takvi su kod nas, rastu stablaste i grmolike
forme vrba, čineći čiste vrbike ili pak mješovite sastojine s drugim vrstama
drveća.


Rod Salix je sustavno raščlanjen u 5 sekcija i to: Viminales, Fragiles,
Purpureae, Capreae i Glaciates. Bijela vrba pripada sekciji Fragiles. Rasprostranjena
je u južnoj i srednjoj Europi sve do Norveške te u Aziji i sjevernim
dijelovima Afrike do 900 metara nadmorske visine.


Gospodarski značaj bijele vrbe


Bijela vrba može u povoljnim ekološkim uvjetima narasti do 30 metara
visine i preko 100 cm u prsnom promjeru u formi vrlo lijepog stabla s kvalitetnim
punodrvnim deblom.


Zahvaljujući vrlo velikoj toleranciji na vlaženje i zamočvarivanje tla, bijela
vrba nastanjuje najniža poplavna područja, sve do donje granice šumske
vegetacije.


Unazad dvadesetak godina kod nas (K r s t i n i ć, Zagreb; Institut
za topolarstvo , Novi Sad) su započela znanstvena istraživanja na oplemenjivanju
bijele vrbe i selekcioniranju najboljih klonova. Tako danas po


* Mr. Ivo Lović, dipl. inž. šum. Novska, Zagrebačka 39