DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*264. + 575.4.001/2 (Salix sp.) Sum. list CXVI (1992) 389


POJAVA MONOECIJE I HERMAFRODITIZMA U HIBRIDA


Salix matsudana Koidz. x Salix alba L.


Ante KRSTINIĆ i Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: Iz križanja kineske vrbe (Salix matsudana Koidz.)
i autohtone bijele vrbe (Salix alba L.) proizvedeni su hibridi od
kojih su pojedine jedinke monoecične, sa hermafroditnim cvjetovima.
Hibridi se odlikuju vrlo izraženom bujnošću rasta u uvjetima
rasadnika. Samooplodnjom uzgojenih monoecičnih biljaka
mogu se proizvesti samooplodne linije. Iz križanja samooplodnihlinija, koje su genetski divergentne, moguće je uzgojiti potomstvomaksimalne heterozigotnosti odnosno vrlo izražene bujnosti rasta.
Proizvedeni hibridi također omogućavaju oplemenjivanje povratnim
križanjem i transgresijom. Plus varijante iz pojedinih kombinacija
križanja moguće je kloniranjem fiksirati i multiplicirati.


Ključne riječ i: Salix matsudana, Salix alba, monoecia,
hermafroditizam, samooplodnja.


UVOD


S obzirom na raspored i spol cvjetova osnovna je značajka predstavnika
porodice Salicaceae, da su one jednospolne i dvospolne (diecične) biljke. Izuzetak
od toga pravila je vrsta Populus lasiocarpa Oliv, koja je jednospolna i
jednodomna (monoecična).


Međutim, u uzgoju, naročito prilikom hibiridizacije jedinki iz genetički
udaljenih populacija iste vrste ili samostalnih vrsta, javljaju se povremeno
različiti oblici monoecije i dvospolnosti. Tako je unutar roda Populus monoecija
zabilježena kod pojedinih vrsta iz sekcije Aigeiros i Leuce (J o v a n o-
v i ć i T u c o v i ć 1962, Jovanović i Tučo vic 1964, May 1961, N i ć o t a
1961, Seit z 1952, 1953, 1954, Žuf a 1963). Unutar roda Salix monoecija je
ustanovljena kod hibrida S. matsudana Koidz. »tortuosa« X S. alba L.
(K r s t i n i ć 1971) kao i kod unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida pojedinih
sjevernoameričkih vrsta vrba (Mosseler i Zsuffa 1989).


Pojava jednodomnih biljaka s jednospolnim i dvospolnim cvjetovima kod
mnogih vrsta roda Salix uočena je već davno i u slobodnoj prirodi i ta je pojava
označena (usp. Seeme n 1908—1910) kao »monstruozitet« (MONSTRUOSITAS,
lat. = nakazan). Ona se očituje kao »m. monoeca« ili kao »m. androgyna
«, odnosno »m. hermafrodita«, dok je pojava poligamnih biljaka (»m.


* Prof. dr. Ante Kristinić i prof. dr. Ivo Trinajstić, Šumarski fakultet, Zagreb