DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 70     <-- 70 -->        PDF

stoji niz klonova koji su se već pokazali pogodnim za podizanje kultura te
značajne gospodarske vrste drveća na različitim tlima. Bijela vrba je naročito
pogodna za podizanje predkultura u poplavnim područjima. Vrbovina ima
značajno mjesto u industriji prerade drveta, posebno kod proizvodnje celuloze
(sadrži oko 49% celuloze) te dijelova namještaja, drvne ambalaže, papira
i slično.


Vrste roda Salix napada veliki broj štetnika i uzročnika bolesti šumskog
drveća te će u nastavku biti navedeni štetnici koji su opaženi tijekom 1988.,
1989. i 1990 godine na kulturama bijele vrbe kod Lipovljana.


Kulture bijele vrbe podignute su u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac«,
u šumskom predjelu Os man o vo polje , odjeli 64., 70. i 7!. kod Lipovljana.


Te kulture su podignute prije svega u svrhu zaštite mladih jasenovih
biljaka od leda u zimskom razdoblju koji je glavni razlog što se već ranije
na spomenutim čistinama nije razvio jasenov pomladak.


Red COLEOPTERA
Fam. Chrvsomelidae — zlatice


Agelastica alni L.


Poznata je kao štetnik johe (crne i bijele), ali čini štete i na vrbama,
brezama, topolama i voćkama (K o v a č e v i ć, 1956.). To je kornjaš jajoliko
produženog tijela, oko 6 mm dug, ljubičaste ili crno-modre boje. Ženka u
proljeće odloži do 900 žućkastih jaja u skupinama po oko 70 komada na
donju stranu lista biljke hraniteljice. Ličinke su crne boje s bradavicama
i dlačicama po tijelu i drže se u grupicama tijekom ishrane. U početku izgrizaju
samo epidermu a kasnije cijeli list. Tijekom razvoja presvuku se 3
puta. Sredinom ljeta odrasle se ličinke spuštaju na tlo, zavlače se u humusni
sloj i tu se kukulje. Stadij kukuljice traje nekoliko tjedana, a eklodirala
imaga se hrane do prvih mrazeva kada se zavlače u skrovišta u kojima prezimljuju.


Gustoća populacije ovog štetnika bila je dosta visoka tijekom opažanja,
naročito u 64. odjelu, ali i pored toga štete nisu bile značajne.


Galeruca lineola Fb.


Ta se zlatica ubraja među najopasnije štetnike vrbe, naročito košaračke,
kojoj pored listića skeletira i vrhove ovogodišnjih izbojaka. Pored vrbe evidentirana
je na topoli, johi i lijesci.


Kornjaš je žute ili crvenkasto-žuto-smeđe boje, jajolika oblika, dužine
oko 5 mm.


Imago se roji i leti u travnju. Ženke nakon kopulacije odlažu jaja u gomilicama
do 20 komada na donju stranu lista biljke hraniteljice, iz kojih već
nakon 7—14 dana eklodiraju mlade ličinke. Kukulje se u tlu. Prezimljuju
imaga sklanjajući se od hladnoće na skrovita mjesta (gornji sloj tla, u listinac,
u pukotine kore i si.). Godišnje se razvijaju do 4 generacije (Vajda,
1974., Živojinović , 1968.). Sredinom srpnja 1988. godine masovno su se
pojavili kornjaši toga štetnika u šumskom predjelu »Osmanovo polje« kod