DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Melasoma viginitipunctata Scop.


Opažanja provedena 1988. godine kod Lipovljana pokazala su da je ta
zlatica vrlo opasan štetnik-defolijator vrbovih kultura (SI. 1). S druge strane
podaci u stručnoj literaturi o štetnosti su dosta različiti.


Tako Kovačevi ć (1956.) piše da ne pričinjava značajnije štete unatoč
čestoj pojavi. Ž i v o j i n o v i ć (1968.) također spominje roga štetnika ali bez
posebnog osvrta na njegovu štetnost. Vajd a (1974.) uspoređuje štetnost te
zlatice sa štetnošču crvene jasikove zlatice (M. tremulae F.).


U inozemnoj stručnoj literaturi taj se štetnik ubraja među vrlo opasne.
Tako Brassier (1921.) cit. Nüsslin-Rhumbler (1927.) navodi, da
se južno od Miinchena javio u takvoj masi da je pored vrbe golobrstom uništeno
i lišće ostalih bjelogoričnih vrsta drveća. Schwenk e (1974.) također
smatra tu zlaticu značajnim štetnikom prije svega na vrstama roda Salix.
Isti autor navodi da se javlja u gotovo cijeloj Europi. U srednjoj i sjevernoj
Europi javlja se rijeđe, dok je češća i masovnija pojava u južnoj Europi, naročito
za sušnih godina.


Prema Schwenkeu (1974.) kornjaš M. vigintipuncHita je 6,5—8,5 mm
dug. Pokrilje je žute ili crvene boje sa crnim obrubom i 20 duguljastih crnih
pjega. Boja tijela, glave i vratnog štitića je metalno-crna, a štitić je obrubljen
žutom bojom. Ženka odlaže svoja narančasta jaja na donju stranu lista u
grupice po 30 komada. Ličinke se hrane držeći se u grupicama i kukulje po
završetku svoga razvoja. Pretpostavlja se da ima najmanje dvije generacije
godišnje. Štete koje je počinila 1988. godine vrbovim kulturama kod Lipovljana
zaista su velike. Kornjaši i ličinke obrstile su lišće na oko 15 ha kulture
bijele vrbe. Mladi su se izbojci zbog toga posušili. Početkom srpnja potjeralo
je novo lišće, ali je i ono uništeno kornjašima i ličinkama te zlatice i
Galeruca lineola Fb.


Zlatica Melasoma vigintipunetata Scop. zbog svoje izuzetne štetnosti zaslužuje
posebnu pažnju glede izučavanja njene biologije i ekologije, uzroka
masovne pojave, štetnosti i metoda suzbijanja u našem podneblju.


Phylodecta vulgatissima L.


Imago (kornjaš) 4—5 mm, zelenkasto-plave ili plave boje i tijela i pokrilja.
Ženke rano u proljeće polažu svoja žutosmeđa jaja u dvoredu na donju
stranu lista 1—3 godišnjih izbojaka. Ličinke skeletiraju lišće držeći se u grupicama,
a po završetku svoga razvoja silaze sa stabala i kukulje se u gornjem
sloju tla. Nakon 19-dnevnog stadija kukuljice roje se kornjaši. Ima dvostruku
generaciju, a u povoljnim uvjetima za razvoj moguća je i treća generacija.
Kornjaši prezimljuju u tlu, u pukotinama kore te između pupova i pršljenova
grana. Taj štetnik je naročito opasan za košaračku vrbu (Salix viminalla L.),
gdje zbog golobrsta može izazvati sušenje. Gradacija toga štetnika rijetko
traje duže od dvije godine.


U kulturi bijele vrbe kod Lipovljana gustoća populacije tijekom 1988.
god. nije bila visoka, pa ni štete nisu bile značajne. Ipak se ovdje spominje
jer se ona masovno zna javiti kako u kulturama vrba tako i crne topole.