DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Plagiodera versicolora Laichart


Tijekom opažanja 1988. godine evidentirana je u kulturi bijele vrbe u 77.
odjelu g. j . »Josip Kozarac« kod Lipovljana i to u nešto većem broju te su i
štete bile značajnije.


Njene glavne morfološke karakteristike su slijedeće: Kornjaš je crno-
modre boje. Dugačak je 3—4 mm. Boja pokrilja je zeleno-modra ili ljubičasta.
Ličinke su tamno-sive s gornje strane, a s donje svijetlije, bjelkaste. Glava im
je sjajne, crne boje. Na hrptu im se nalaze 4 tamne linije. Poznata je kao vrlo
čest šetnik vrba ali i topole, rado napada naročito sivu i kanadsku topolu te
jablan. Aktivnost započinje u proljeće u travnju kada kornjaši nakon izlaska
iz zimskih skrovišta započinju sa defolijacijom tek potjeralog lišća biljke
hraniteljice. Nakon kopulacije ženke odlažu jaja na donju stranu lišća u grupice
po 20 komada. Potom eklodiraju ličinke koje se hrane oko 14 dana a žalim
se zakukulje. Taj štetnik ima u našem podneblju trostruku generaciju, a


imaga se mogu naći još i u listopadu mada u manjem broju.


ZAKLJUČAK


Bijela vrba (Salix alba L.) već danas ima sve veći značaj i za šumarstvo
općenito i za drvnu industriju. Taj će značaj biti sve veći, a u prilog tome
govore i rezultati postignuti oplemenjivanjem i selekcioniranjem novih klonova
vrbe te podizanje i uzgoj njenih kultura.


Velik broj štetnika roda Salix svakako je dovoljan razlog da se neovisno


o tome kako su sada pojedini od njih tretirani u stručnoj literaturi, detaljnije
istraže glede njihove biologije i ekologije te da se utvrdi najpogodniji način
njihovog suzbijanja.
Tijekom opažanja utvrđeno je da posebnu pažnju zaslužuju zlatice Melasorna
vigintipuctata Scop. i Galeruca lineola Fb. Prva se pokazala izrazito štetnom
za bijelu vrbu i neophodno je detaljnije proučavanje njenog razvoja u
našim uvjetima. Pritom treba imati na umu navod Schwenke a (1978.) da
ta zlatica čini veće štete sušnih godina. Galeruca lineola Fb. se »za sada« pokazala
manje štetnom od prve, ali također zaslužuje više pažnje entomologa.


Štete koje su na kulturi bijele vrbe kod Lipovljana počinile u ovom osvrtu
navedene vrste zlatice tijekom 1988. godine nisu zanemarive, te ih u
buduće treba pažljivije pratiti.


LITERATURA


Jodal , I., Tomović, Z. (1985): Prvi reezultati proučavanja osjetljivosti nekih


klonova vrba stablašica na napad Helicomyia Duf. Topola br. 145—146, Novi


Sad.


Kovače vic, Ž. (1956): Primjenjena entomologija, III. knjiga, Zagreb.
Krstinić , A. (1976): Variabilnost bujnosti rasta i pravnosti debla hibrida bijele
vrbe (Salix alba L.) i krhke vrbe (Salix fragilis L.). Glasnik za šumske pokuse,
br. 19, Zagreb.
i\ rslinić , A. (1980): Mini-monografija o bijeloj vrbi (Salix alba L.), Topola, br.


115—116, Novi Sad.