DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 8     <-- 8 -->        PDF

polygama«) rjeđa. Kao zanimljivost možemo navesti da je već Linne opisao
posebnu vrstu »S. hermafrođitica«, za koju je kasnije ustanovljeno da pripada
vrsti S. pentandra (m. hermafrođitica). Slična je pojava zapažena i kod
vrsta S. aurita (m. bicapsularis, pseudohermafrodita, monoeca, androgyna) i


S. purpurea (m. monodelpha, androgyna). U novije vrijeme monoecija je ustanovljena
i kod vrste S. caprea (S a m u s e n 1961, U v a 1 i ć i Tomić
1969), kao i kod nekih drugih diecičnih vrsta. Tako je M c N e i 1 a g e (1991)
proučavao različite oblike monoecije i biseksualnosti kod primarno diecične
vrste Actinidia deliciosa (kivi).
Spontana ili inducirana monoecičnost kod primarno diecičnih vrsta ima
veliko značenje u oplemenjivanju samooplodnjom, metodom koja daje efikasne
rezultate uglavnom samo kod monoecičnih vrsta poljoprivrednih biljaka.


Oplemenjivanje stablastih vrba vrši se s ciljem da se proizvedu unutarvrsni
i međuvrsni hibridi odnosno klonovi, koji će biti podesni za osnivanje
klasičnih kultura, za proizvodnju biomase u kratkim ophodnjama te za potrebe
urbanog šumarstva odnosno hortikulture. U tu svrhu ima ključnu ulogu
metoda oplemenjivanja hibridizacijom, kombinirana sa selekcijom plus varijanata
i njihovim kloniranjem. Izbor optimalne metode oplemenjivanja hibridizacijom
zavisi od tipa spolnosti.


Premda je šumsko drveće pretežno monoecično, metoda oplemenjivanja
samooplodnjom pokazala se neefikasnom zbog toga, što su mnoge vrste šumskog
drveća autosterilne, broj proizvedenih biljaka iz samooplodnje je mali,
one su slabe vitalnosti, a njihov prijelaz u generativnu fazu razvoja je značajno
sporiji u komparaciji s biljkama iste vrste proizvedenih stranooplodnjom.
Budući se samo manji broj vrsta šumskog drveća rnože rutinski autovegetativno
razmnožavati, to i zbog navedene činjenice postoje poteškoće u
multiplikaciji hibrida eventualno proizvedenih iz križanja samooplodnih linija.
Taj problem je kod stablastih vrba rješiv uz pretpostavku, da se pređhodno
proizvede više potomstava iz samooplodnje s time da ona moraju biti
genetički divergentna.


MATERIJAL I METODE RADA


Posredstvom Kineske akademije šumarskih znanosti, razmjenom klonskog
materijala dobili smo 1980. godine 2 klona: S. matsuđana Koidz. i S.
babylonlca L. (ljubaznošću Dr. Zh u Zhaghua) . Iz subspontane hibridizacije
S. matsuđana Koidz. X S. alba L. proizveli smo hibride, koji su kod starosti
od 3 godine klonski razmnoženi. U proljeće 1992. godine u jednog klona,
kod starosti sadnica 1/1, utvrđena je pojava monoecije. Monoecija se manifestirala
kroz različito učešće muških i ženskih cvjetova na različitim rametama
tog klona, unutar istog stabla, te različito učešće muških i ženskih cvjetova
na različitim resama uz pojavu hermafroditizma u pojedinim cvjetovima.


Iz kontrolirane hibridizacije kineske tortuozne vrbe (Salix matsuđana
tortuosa Rehd.) i naše autoktone bijele vrbe (Salix alba L.), proizvedeni su
1971. godine hibridi, od kojih su pojedine jedinke pokazivale odstupanja od
normalne seksualnosti u smislu pojave monoecičnosti i hermafroditizma
(Krstini ć 1971), a što je prikazano na slici 1. Samooplodnjom monoecič