DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 93     <-- 93 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


O HRVATSKOM ŠUMARSTVU DANAS I SUTRA
U VJESNIKU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
br. 5—6 1992.


VJ ESN I K


HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI 1 UMJETNOSTI


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
od početka 1992. godine izdaje
VJESNIK, koji je, kako u prvom broju
naglašava glavni urednik Željko Bujaš ,
namijenjen i izvanakademskoj javnosti.
U tom glasniku, citiramo Ž. Bujasa, »članovi
Akademije imat će i priliku i dužnost
(naglasio O.P.) da odgovore na javne,
intelektualne i znanstvene izazove
trenutka. ... Progovorimo sa stranica
svog glasila svome narodu ... Budimo
mu savjetnik i savjest, vizionar i znalac,
katalizator ali i ferment«. Toj dužnosti
već u prvom godištu Vjesnika odazvali
se i akademci — šumari, prof. dr. Mirko
Vidaković i proi. dr. Dušan Klepac.


U broju 1—2 M. Vidaković pod
naslovom Spaljeni Arboretum upozorio
je na štete koje su 2. i 3. listopada 1991.
godine nastale uslijed kriminalnog bombardiranja
iz topova i aviona bivše Jugoslavenske
»narodne« armije. »Na svim
navedenim površinama«, citiramo autora,
»nepovratno su izgubljeni mnogi primjerci
egzotičnih vrsta, kao i vrijedni
primjerci autoktonih vrsta, među kojima
je bilo jedinstveno po starosti i ljepoti.
... Nakon užasnog barbarskog čina
postavlja se pitanje što činiti. Moram
reći da je Arboretum, iako ranjen, živ;
on će zacijeliti svoje rane ... Vjerujemo
da će Arboretum Trsteno uspješno
izvršiti postavljene zadatke i da će jedan
od bisera dubrovačkog kraja sjati u budućnosti
još više i dalje, jer drveće koje
je kroz 500 godina pustilo duboko korijenje
u naše krševito tlo ne može se
uništiti nikakvom silom« završna je poanta
akademika M. Vidakovića.


Za akademika Dušana K 1 e p c a »izazov
trenutka« je »Hrvatsko šumarstvo
danas i sutra«, objavljeno u broju 5—6,
str. 50—70. Izazov trenutka je, kako naglašava
autor, »osnivanje Savjeta za poljoprivredu
i šumarstvo u Hrvatskoj
akademiji znanosti i umjetnosti«. Ovim
člankom D. Klepca pružena je mogućnost
kako članovima ovog Savjeta tako i ostalim
akademicima, kojima je Vjesnik
prvenstveno i namijenjen, ali i cjelokupnoj
intelektualnoj javnosti, da se upoznaju
kako s »ulogom šume danas i u budućnosti
« tako i sa suvremenom problematikom
obrađenoj pod naslovima:Ratne štete u šumarstvu i drvnoj industriji
Hrvatske i obnova,