DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 99     <-- 99 -->        PDF

izvodnje drva, korelativnim fenotipskim
karakteristikama, potrebi za konzerviranjem
genetske varijabilnosti, mogućim
posljedicama rada na oplemenjivanju i
načinu provođenja strategije oplemenjivanja.
Str. 103—112. Citirano je 36 naslova
literature.


8. van Haverbeke, D. F. (USDA
Department of Agriculture, Rocky Mountain
Forest and Range Experimental Station,
University of Nebraska, Lincoln,
SAD) & H. D. Gerhold (School of Forest
Resources, The Pennsylvania State University,
University Park, SAD): Strategije
oplemenjivanja za Božična drvca (Breeding
strategies for Christmas trees). Str.
113—116. Navedeno je 10 citiranih naslova
literature.
9., Pihelgas, E. (Eesti Pollumajanduse
Akadeemia, Tartu, Estonia): Sjemenske
saslojine i plus stabla (Seed
stands and plus trees). 117—123, s 27 citiranih
naslova literature.


10. M ä t y ä s, Cs. (Forestry Faculty,
Department of Plant Sciences, Sopron,
Mađarska): Sjemenske plantaže (Seed orchards).
Autor iznosi da su među mnogim
vrstama drveća upravo kod običnog bora
sjemenke plantaže, po koncepciji Syracha
Larsena, pokazale svoju svrhovitost.
Diskutira o cvatnji i plodonošenju, o osnivanju
plantaža, njihovom održavanju,
zaštiti i iskorišćivanju. Str. 125—145. Citirano
je 67 naslova literature.
11. Müller- Stare k, G. (Abteilung
Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung,
Göttingen, Njemačka): Genetički procesi
u sjemenskim plantažama (Genetic processes
in seed orchards). U ovom poglavlju
se iznose gledišta o opravdanosti postojanja
klonskih sjemenskih plantaža, te
o faktorima koji u ovakvim smanjenim
populacijama djeluju na reproduktivne
procese. Str. 147—162. Citirano je 54 naslova
literature.
12. Monteuuis, O. (AFOCEL, Domame
de l´Etancon Nangis, Francuska) &
C. Barneoud (AFOCEL, Direction des
Recherches, Lyon, Francuska): Vegetativno
razmnožavanja (Vegetative propagation).
Prikazuje se vegetativno razmnožavanje
cijepljenjem, oživljavanje reznica i
razmnožavanje u in vitro uvjetima. Str.
163—172, s 34 citirana naslova.


13. C h a 1 u p k a, W. (Institute of Dendrology,
Komik, Poljska): Reguliranje
cvatnje u sjemenskim plantažama (Regulation
of flowering in seed orchards). Prikazana
su iskustva u pogledu generativnog
razvoja cijepljenih biljaka običnog
bora i radovi na stimulaciji cvatnje. Str.
173—182. Citiranih je naslova literature
55.
14. Ko sin ski, G. (Institute of Dendrology,
Körnik, Poljska): Hibridizacija
(Hybridization). Autor poglavlja prikazuje
radove u kojima su opisani različiti hibridi
običnog bora i drugih vrsta borova
dobiveni prirodnim putem ili kontroliranom
hibridizacijom. Prikazuje i radove
na samooplodnji. Str. 183—189, s 55 citiranih
naslova literature.
15. Lindgren, D. (SLU Department
of Forest Genetics, Umeä, Švedska): Testiranje
potomstva (Progeny testing). O
testiranju potomstva se u ovom poglavlju
diskutira s gledišta formiranja populacije
potomaka sa strukturom familije, statističkog
vrednovanja takvog potomstva, genetičke
interpretacije rezultata analize potomstva,
u cilju donošenja odluka za rad
na daljnjem oplemenjivanju. Str. 191—
203, s 39 citirana naslova literature.
16. Stephan, B. R. (Institut für
Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung,
Grosshansdorf, Njemačka): Nasljeđivanje
otpornosti na biotičke faktore (Inheritance
of resistance to biotic factors). Prikazani
su rezultati istraživanja otpornosti
običnog bora na različite bolesti i štetnike
koji ovu vrstu napadaju .dosadašnja
saznanja o mehanizmima otpornosti, načinu
nasljeđivanja i mogućem povećanju
otpornosti provođenjem oplemenjivanja.
Str. 205—217. Navedeno je 82 citirana naslova.
17. O 1 e k s y n, J. (Institute of Dendrology,
Körnik, Poljska): Nasljeđivanje ot