DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 59     <-- 59 -->        PDF

marska politika, usmjerena na racionalno gospodarenje malim sumoposjedom.
Oduvijek su u našim krajevima znani samo porezi i oduzimanja, zabrane
i kazne, nikada savjest, pomoć i skrb.


Posljedice koje iz povećane proizvodnje industrijskog drva možemo očekivati
su po svojem multiplikativnom djelovanju po cijelo narodno gospodarstvo
ogromne. Osam m:! industrijske oblovine uzgojeno, posječeno i prerađeno
u Hrvatskoj donosi stalno zapošljenje za jednog radnika tijekom cijele
godine, posredno i neposredno. Smijemo li uopće maštati što bi sve
mogli načiniti, ako bi tijekom slijedećih 30—40 godina samo petinu privatnog
malog šumoposjeda preveli u visoku prirodnu šumu? Pri tom je potrebno
zapravo jako malo: treba malog šumovlasnika posavjetovati, skrbiti
!.e za nj da krene na konverziju i pri tom mu pomoći, malo s besplatnim
sadnim materijalom, participacijom u troškovima ili mu pomoći s mehanizacijom.
Ako ga još k tome oslobodimo od plaćanja poreza za vrijednost
njegova uloga u takve konverzije, vjerojatno ćemo dobiti u malom šuraoposjedniku
velikog borca za boljitak hrvatskih šuma. Nema sumnje da valja
isto tako porazmisliti u kojoj mjeri će sklonost takvog šumoposjednika
iz pasivnog promatranja prijeći u aktivno poduzetništvo s veličinom njegova
ukupnog posjeda i šumoposjeda kao dijela. Cilj unapređenja, kako to pokazuju
iskustva iz europskih zemalja, biti će postignut ako se poljoprivredniku
omogući da uz pomoć povoljnih kredita povećava svoj posjed, šumoposjed
posebno. Bila bi prevelika šteta da se društveni poljoprivredni posjedi
rasparceliraju. Daleko bi po naciju bilo povoljnije, poštujući vlasništva
koja imaju svoj pravni temelj, privatizirati takve posjede bez da se razbijaju
kao veleposjed, jer će time biti uništena elementarna proizvodnja po
naciju bitnih kultura, što može dovesti do ozbiljnih platnobilančnih trajnih
teškoća.


2. POSEBNI PROGRAMI — SPECIAL PROGRAMMES
Pošavši od pretpostavke da nacija ne će nasjesti neutemeljenim željama
da se razbije državni šumoposjed, sada jedinstveno ujedinjen u Javnom poduzeću
HRVATSKE ŠUME, već da će privatni šumoposjed podsticati najvećim
dijelom kroz intenzifikaciju postojećih 0,5 milijuna ha privatnog šumoposjeda,
te da će podsticati ekstenzivno proširenje šumskih površina time
što bi, kroz posebne projekte, podsticali pošumljivanja golih zemljišta i
marginalnih poljoprivrednih površina.


U tom smislu bi u prvom redu bilo prijeko potrebno odrediti otprilike
veličinu posjeda, mjereći ga europskim standardima, koji u postojećoj tržišnoj
konstelaciji omogućuje vlasniku pristojan prihod. Da bi poljoprivrednik
došao do takva posjeda, sa sadašnjh bijednih 3—10 ha, potrebna su kreditsredstva
uz podsticajnu kamatu na hipotekarnom načelu, da se omogući
okrupnjivanje.


Uz okrupnjivanje korisnik hipotekarnog kredita dakako treba stajati iza
programa gospodarenja. Pri tom valja također posebno promatrati pomoć
pri otkupu šuma radi složenog poljoprivredno-šumarskog gospodarenja. Pri
individualnim razmatranjima i shemama beneficija, poreskih olakšica, sudjelovanja
u troškovima, savjetovanju i skrbi, mora se svaki zahtjev stručno
posebno ispitati i odrediti prema svakom projektu, prema rizičnosti i troš


57