DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 595.7:591.9 (497.13) (NOCTUIDAE) Sum. list CXVII (1993) 369


FAUNISTIĆKE, EKOLOŠKE I ZOOGEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
SOVICA (NOCTUIDAE, LEPIDOPTERA) GORSKOG KOTARA


Mladen KUČINIĆ, Martina ŠAŠIC i Sofija BALEN*


SAŽETAK: U ovome radu iznesen je cjelovit prikaz faune sovica
Gorskog kotara. Pregledom literature i entomoloških zbirki
Hrvatskog prirodoslovnog muzeja utvrdili smo za to područje 181
vrstu sovica. Za sve vrste dan je prikaz lokaliteta na kojima su
zabilježene, zoogeografska pripadnost, karakteri higrofilnosti, štetnosti
i migracije (Tab. 1). Vrste Mormo maura L. i Amphipyra
tragopoginis Cl. po prvi puta su utvrđene za područje Gorskog kotara.
Sovice Agrochola leavis Hbn. i Euclida triquetra Schiff, zabilježene
su na područje Hrvatske samo u Gorskom kotaru, a vrste:
Hadena filigrama Esp., Acantholeucania loreyi Dup i Eutelia
adulatrix Hbn. registrirane na tome prostoru, jedini su nalazi za
njen kontinentalni dio.


Prema podacima o broju registriranih vrsta sovica za Slavoniju,
Hrvasko zagorje, Zagreb, Turopolje i Liku (Tab. 2) možemo
zaključiti da je u Gorskom kotaru registrirano 65—75% potencijal


nih vrsta.
Higrofilni karakter pokazuje 18 vrsta, strogo higrofilni 7, pojavu
migracija 23, a štetnosti 31 vrsta sovica.


Zoogeografska analiza (Tab. 3) pokazala je da su dominantne
vrste euroazijskog areala (62,4,\!») što je zbog položaja Gorskog
kotara i za očekivati. Relativno veliki postotak (22,1%) mediteranskoazijskih
vrsta uvjetovan je utjecajem mediterana na ovo
područje kao i migracijom nekih faunističkih elemenata.


Ključne riječi: Fauna, Noctuidae.


1. UVOD
Zbog nepostojanja rada koji bi cjelovito prikazivao faunu sovica (Noctuidae)
Gorskog kotara naš cilj je bio utvrđivanje točnog stanja istraženosti,
broja registriranih vrsta, lokalitete na kojima su zabilježene, te zoogeografskih
i ekoloških karakteristika. Ova porodica leptira je zbog svojih


Mladen Kučinić, Zoološki odjel, Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1,
41000 Zagreb.


Martina Sašić, Frane Šupila 29, 50000 Dubrovnik.


Sofija Balen, Kordunska 15, 41000 Zagreb.