DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Registrirani broj vrsta sovica Gorskog kotara u usporedbi sa gore spomenutim
područjima upućuje na zaključak da je dosadašnjim istraživanjima
na tome prostoru registrirano 65—75% potencijalnih vrsta. Kao potvrda tih
zaključaka može nam poslužiti uvid u podatke o broju zabilježenih vrsta sovica
na području gornjeg toka rijeke Kupe (Mladino v 1977, 1978, 1983, 1986).
Za to područje autor bilježi 144 vrste, odnosno 80% od broja svih vrsta utvrđenih
za Gorski kotar. Budući da je dolina toka rijeke Kupe nekoliko
desetaka puta manja i u značajnom stupnju siromašnija biotopima od Gorskog
kotara, za očekivati je da će se u budućim entomološkim istraživanjima
zabilježiti još nekoliko desetaka neregistriranih taksona na području Gorskog
kotara (posebno u planinskom dijelu). Osim toga analiza faune sovica
utvrđenih na području Like (SI. 1) (koja je po svojim ekološkim karakteristikama
najsličnija prostoru Gorskog kotara) također upućuje na tu činjenicu.
Od 114 vrsta sovica zabilježenih u Lici (Kučini ć 1992), čak 32 nisu
do sada registrirane u Gorskom kotaru. Zbog blizine tih dviju regija i sličnih
ekoloških uvjeta koji djeluju na njima, realno je za očekivati da će se neke
od njih zabilježiti i u Gorskom kotaru. Istraženost faune sovica Turopolja,
a napose Like je najmanja (Tab. 2) tako da je za očekivati da će se na
tim područjima zabilježiti još značajan broj vrsta (Kučini ć 1992; Kuči nić
& Pero vić 1992).


Pregledom entomoloških zbirki HPM-a, utvrdili smo dvije vrste: Morino
rnaura L. i Amphipyra tragopoginis Cl., (leg. K. Igalffy) koje do sada nisu
bile registrirane za faunu sovica Gorskog kotara.


Faunističke specifičnosti Gorskog kotara ogledaju se u nalazima određenog
broja sovica koje su na tome prostoru zabilježene po prvi puta za
faunu Hrvatske, odnosno za njen kontinentalni dio. Prvoj skupini pripadaju
vrste: Euclida triquetra i Agrochola laevis Hbn., a drugoj vrste: Hadena filigrama
Esp. Acantholeucania loreyi Dup. i Eutelia adulalrix Hbn. O ovim
kao i o gore spomenutim sovicama dat ćemo kratak faunistički osvrt.


Ivrormo maura L. Ova sovica mediteransko-atlanskog areala registrirana je
do sada na više lokaliteta u Hrvatskoj: Zadar (G a 1 v a g n i 1909; S t a u d e r
1926), Split (Stau der 1926), Krapina i Bektež (Kovačević & Franjev
i ć - O š t r c 1978). Imago se pojavljuje u razdoblju srpanj-kolovoz. Gusjenica
je stadij u kome leptir prezimi java, a nalazimo je od kolovoza do svibnja.
Hrani se biljnim vrstama iz rodova: Rumex i Lamium. Po Forster-Wohlfahrt
u (1971) ovaj leptir u Alpama dolazi do visine od 1000 metara. Na
području Risnjaka ulovljen je samo jedan primjerak ove sovice (10. 08. 1961.)
na visini od 900 metara.


Amphipyra tragopoginis Cl. Zanimljivo je za ovu vrstu da prezimi u stadiju
jajašca. Gusjenica se pojavljuje kao štetnik na mnogim vrtnim biljkama.
Po Seitz u (1914) areal ovoga leptira obuhvaća područja Europe i Azije
i prostire se do Sjeverne Indije. Na području Srednje Europe imago se pojavljuje
u razdoblju srpanj-listopad, a u Alpama dolazi do visine od 2 000
metara (Forster-Wohlfahart 1971). Na Risnjaku ulovljeno je nekoliko
primjeraka te sovice 7. 08. 1961. godine, na visini od 900 metara. Za Hrvatsku
je bilježe: Koč a (1900, 1901) za Papuk, Vinkovce, Pleternicu, Veliku,
Sta u de r (1926) za Matulje, Volovsko, Opatiju, srednju Dalmaciju i Bar to
l cl al. (1964) za Krk i Punat.