DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Agrochola laevis Hbn. Nalazom M 1 a d i n o v (1977) na području gornjeg
toka rijeke Kupe ova vrsta registrirana je po prvi puta na području
Hrvatske. Taj nalaz donekle upotpunjuje areal ove sovice na prostoru Južne
Europe, jer je za područje Slovenije navode Barto l et al. (1965), a za
područje Makedonije Thurne r (1964). Za očekivati je da će ta vrsta
budućim istraživanjima biti registrirana i u drugim dijelovima Republike
Hrvatske. Kao defolijatora nalazimo je najčešće u hrastovim šumama.


Euclida triquelra Schiff. Prema Forster-Wohlfahrtu (1971) ova
sovica pojavljuje se u Austriji i Mađarskoj u dvije generacije u razdoblju
svibanj-kolovoz. SEITZ (1914) navodi da njezin areal obuhvaća područja Austrije,
Mađarske, Balkana, Armenije i Sibira. Thurne r (1964) ju bilježi
za područje Makedonije. Sta u de r (1927) iznosi podatak da dolazi na području
Hrvatske ne navodeći točne lokalitete nalaza, tako da za sada jedinim
preciznim nalazom možemo smatrati onaj od A b a f i -A i g n e r a et al.
(1896) za područje Josipdola.


Hadena filigrama Esp. Na području kontinentalnog dijela Hrvatske postoji
do sada samo jedan podatak i to od A b a f i - A i g n e r a et al. (1896)
za područje Josipdola. S t a u d e r (1925) iznosi podatke o ovoj vrsti za srednju
Dalmaciju, Matulje i Rijeku. Be ri o (1985) za areal navodi područje
srednje Europe, Skandinavije, Rusije, i Male Azije. Po Forster-Wohl fahrt
u (1971) ova sovica pojavljuje se lokalno u srednjoj Europi od svibnja
do lipnja, najčešće na suhim, sunčanim stanišima. Gusjenica dolazi na
cvatove Silee vrsta u razdoblju lipanj-kolovoz. Vrsta prezimi u stadiju kukuljice.


Acantholeucania loreyi Dup. Prvi podatak o ovoj vrsti na prostoru Hrvatske
potječe od M 1 a d i n o v (1974), a odnosi se na područje Dubrovnika.
Nalaz u Gorskom kotaru drugi je u Hrvatskoj (Mladino v 1977), a prvi
za njen kontinentalni dio. Po Forster-Wohlfahrtu (1971) u srednjoj
Europi leptir leti od početka srpnja do listopada, a raširen je na prostorima
Nizozemske, Danske, Njemačke, Mađarske i Austrije.


Eutelia adulatrix Hbn. Pojavljuje se u dvije do tri generacije. Imago
leti u razdoblju travanj-listopad. Gusjenicu nalazimo od lipnja do rujna na
vrstama Rhus cotinus L. i Pistacia lentiscus L. Leptir prezimi u stadiju kukuljice.
Prvi puta bilježi ga na našem području Speye r & Speye r (1862)
za Rijeku i Dubrovnik, a zatim je zabilježen u radovima koji obrađuju faunu
leptira jadranskog područja (A b a f i - A i g n e r et al. 1896; G a 1 v a g n i 1909;
Stauder 1926; Bartol et al. 1964; Bürgermeister 1964; H abe le
r 1976).


Iz tablice 1 vidljivo je da je najveći broj taksona registriran u dolini
rijeke Kupe na lokalitetima Osilnica i Hrvatsko, a najmanji na područjima
Fužina, Lokvi i Kleka. Ti podaci ukazuju na veliki nesrazmjer u stupnju
istraženosti pojedinih dijelova Gorskog kotara.


Na temelju prikazanih rezultata možemo zaključiti da je prostor Gorskog
kotara faunistički veoma zanimljiv, ali još nedovoljno istražen. U budućim
entomološkim istraživanjima posebnu pažnju trebalo bi obratiti na nedovoljno
istražena planinska područja (iznad 1 000 metara) i šire područje NP
»Risnjak«.