DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 26     <-- 26 -->        PDF

VRSTE LOKALITETI
12345678 9 Z M
175. Herminia176. Herminia
nemoralis
tenuialis
Scop.
Rbl.
EA
EA
177. Trisateles emortualis Schiff. EA
178. Paracolax derivalis Hbn.
179. Bomolocha crassalis F.
180. Hypena rostralis L*
181. Hypena proboscidalis L.
+
+
EA
MA
EA
EA
1. Hrvatsko 4. Lokve 7. Klek
2. Osilnica3. Fužine
5., Mrkopalj
6. Risnjak
8. Ogulin
9. Josipdol
ZEAMAEUCOAM
=
=
=
=
=
=
zoogeografska pripadnost
Euroazijska vrsta
Mediteranskoazijska vrsta
Europska vrsta
Kozmopolitska vrsta
Atlanskomediteranska vrsta
HA = Holoarktička vrsta
EA-AF =
T-ST =
ST =
NT =
Euroazijsko-afrička
Tropsko-subtropska
Subtropska vrsta
Neotropska vrsta
vrsta
vrsta
M =
h =
(h) =
* =
migracijska vrsta
higrofilna vrsta
higrofilna vrsta u širem smislu
štetne vrste


Utvrđeni broj vrsta sovica u Hrvatskoj i u nekim njenim regijama.


Tablica 2.


PODRUČJE BROJ VRSTA PODRUČJE BROJ VRSTA


Hrvatska > 500 Zagreb 255
Kontine. dio 297 Hrv. zagorje 243
Gorski kotar 181 Turopolje 140
Slavonija 270 Lika 114


3.2. Ekološke karakteristike
Analiza ekoloških karakteristika sovica bila je usmjerena na utvrđivanje
higrofilnosti i karaktera štetnosti kod zabilježenih vrsta (Tab. 1). Higrofilne
vrste leptira vezane su za vodene biotope i u svome životnom ciklusu ne
mogu bez njih opstati. Higrofilnim vrstama u širem smislu smatramo one
koje dolaze u sklopu vodeno-močvarnih staništa, ali ih nalazimo i na nekim
drugim biotopima (vlažne livade). Usljed antropogenog utjecaja koji je u
većoj ili manjoj mjeri vidljiv na području čitave Hrvatske, ali se upravo
najviše očituje u devastaciji vodenih tokova i močvarnih biotopa, te su vrste
veoma ugrožene, populacije su im razmjerno male, a nalazi rijetki i svode