DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 27     <-- 27 -->        PDF

se na ulov samo pojedinačnih primjeraka. Kultiviranjem i intenzivnom obradom
vlažnih livada dolazi do njihove degradacije i nestanka s naših prostora
(Ili j ani ć 1992). Svi ti proces uzrokuju velike promjene u sastavu florističkih
i faunističkih elemenata. Zaštita ovih biotopa od šireg je značenja,
jer su u velikim dijelovima Europe u potpunosti nestala upravo ta staništa,
a s njima mnoge biljne i životinjske vrste. Upravo zbog toga Carnelutt i
(1992) u »Crvenoj knjizi« ugroženih leptira Slovenije, ističe higrofilne vrste
kao najugroženiju skupinu ovih kukaca.


Na području Gorskog kotara utvrdili smo 18 vrsta (Tab. 1) koje pokazuju
higrolini karakter (10%), od kojih je 7 vrsta (Mythimna impura Hbn.,
Callogonia virgo Tr., Enargia ipsilon Se, Amphipoea ocutea Bkh., (Jortyna ftavago
Se, Eustoria uncula CL., Plusica festucae L.) izrazito higrofilnih.


Gusjenice sovica u pravilu su polifagne, tako da se mnoge od njih pojavljuju
kao štetnici na voćkama, šumskom drveću, žitaricama ili nekim drugim
poljoprivrednim kulturama. Na području Gorskog kotara 31 vrsta
(17,9%) pokazuje takav karakter. Od vrsta koje mogu pričiniti veće štete
možemo istaknuti: Agrotis segetum Schiff, (usjevna sovica), Anaplectoidesprašina Schiff, (bukova sovica), Mesapamea secalis L. (ražena sovica), Autographa
gamma L. (kukuruzna sovica).


3.3. Zoogeografskc karakteristike
Zoogeografska analiza (Tab. 3) pokazala je da u sastavu faune prevladavaju
euroazijski zoogeografski elementi (62,4%) što je zbog položaja i ekoloških
karakteristika Gorskog kotara i za očekivati. Donekle iznenađuje visoki
postotak mediteranskoazijskih vrsta (22,1%) što se može objasniti velikim
utjecajem medite rana na ovo područje, kao i migracijom nekih sovica
Kod relativno velikog broja sovica uočena je pojava migracija, odnosno preleti
leptira iz područja sjeverne Afrike i južne Europe u područja srednje
i sjeverne Europe. U Gorskom kotaru zabilježili smo 23 takve vrste (Tab. 1).
Od mediteranskoazijskih vrsta značajne migratorne sovice su: Noctua pronuba
L., Noctua comes Hbn., Autographa gamma L., od holarktičkih: Xestia
c-nigrum L., Mamestra brassicae L., a od tropskih i subtropskih vrste:
Mythimna vitellina Hbn., Heliothis peltigera Schiff, d Chrysodeixis chalcytesEsp.


Utvrđeni broj vrsta sovica i njihov postotak po zoogeografskoj pripadnosti, na
području Gorskog kotara


Tablica 3.


z Br.vrsta % Z Br.vrsta %
EA
MA
HA
ST
CO
114
40
16
3
2
62,4
22,1
8,9
1,8
1,2
EU
AM
NT
EA-AF
T-ST
2
1
1
1
1
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
379