DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*95:311.17 Sum. list CXVII (1993) 383


EVIDENCIJA SJEČA PO UZROCIMA DOZNAKE
(Evidencija po godinama sječe)


Radovan KRIŽANEC*


SAŽETAK: Evidencije sječa mogu se voditi na više načina,
ovisno o namjeni šume i svrsi daljnje primjene podataka. Uz dvije
do sada u prethodnim studijama obrađene evidencije sječa (pobroju stabala i po drvnoj masi) u ovom radu donosimo rezultate
trećeg načina vođenja evidencije sječa — po uzrocima ili razlozima
doznake.


U istoj gospodarskoj jedinici (NPŠO Belevine) praćeno je,
evidentirano i obrađeno u razdoblju 1959—1991. god., sedam uzroka
(razloga) doznake: grom, izvale, prelomi, suhari, Ad stabla,
rak i imela.


Analize podataka pokazale su, da navedene dodatne informacije
pri doznaci i vođenje evidencije po uzrocima doznake odnosno
sječe, omogućuju realniju interpretaciju kronologije, lokacije, intenziteta
i trenda negativnog djelovanja biotičkih i abiotičkih faktora
i njihovog ujecaja na razvitak i stanje sastojina.


K l j u č n e riječi: Preborna šuma, evidencija sječa


UVOD


Preborna je šuma po svojoj konstituciji neobično složena tvorevina pri
rode, koja se pod utjecajem brojnih čimbenika organskog i anorganskog po


po


rijekla tijekom kontinuiranog razvitka neprekidno mijenja.


U šumskom gospodarstvu je uvriježeno, da se te promjene utvrđuju
mjerenjem u tzv. inventarizacijama, koje se prema stručnim uputama
ponavljaju svake desete godine a prema potrebi i ranije.


Na temelju izmjerenih, evidentiranih i analiziranih promjena osnovnih
elemenata šume tijekom dotadašnjeg trenda razvitka prognozira se budući
razvitak.


Propisi »budućeg gospodarenja« sadrže stručne postupke, primjenom
kojih se predviđa ostvarenje stalnog progresa razvitka. Pritom se uvijek polazi
od pretpostavke, da će šuma — i uz nepredvidive utjecaje negativnih
pojava — primjenom propisanih postupaka i u najnepovoljnijim slučajevima
zadržati dotadašnji pozitivni trend razvitka. Danas se — međutim —


* Izv. prof. dr. Radovan Križanec, Šumarski fakultet, Zagreb.