DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 331-5:630* Sum. lisl CXVII (1993) 403


SOČI JALNO EKOLOGIJSKO ISTRAŽIVANJE ŠUMARSKE PROFESIJE


Anđelka ŠAJKOVIĆ*


SAŽETAK: U radu se iznose sociologijska istraživanja o ekološkoj
problematici u okviru populacije šumarske profesije. Istraživanje
je provedeno u prosincu 1992. g. i siječnju 1993. g. u Upravama
šuma Republike Hrvatske na uzorku od 265 ispitanika šumarske
profesije — inženjera šumarstva i tehničara šumarstva.
Anketni upitnik obuhvaćao je instrument za mjerenje stavova prema
očuvanju prirode, šume kao resursa, stupnja zagađenja, razvoju
privrede i proizvodnje, suvremenim tehnologijama, znanosti
i ulozi struke u očuvanju šuma i prirode.


Rezultati su pokazali da ispitanici smatraju što se tiče stanjazagađenosti, da problem pogađa našu zemlju jednako kao i druge(66,8%). Subjekt rješenja problema zagađivanja vide u najširojdruštvenoj akciji (79,6%), a čimbenik zagađivanja je isključivočovjek i on snosi odgovornost. Prema rangu najprihvaćenijih i
najmanje prihvaćenih tvrdnji, ispitanici smatraju da je na prvom-mjestu koncepcija o održivom razvoju odnosno sklad prirode i
razvoja. Nadalje ispitanici smatraju da bi uloga struke u zaštiti
šuma trebala biti znatno veća.


Ključne riječi: Socijalna ekologija, zagađivanje prirode,
šumarska profesija, razvoj, nove tehnologije, očuvanje prirode.


UVOD


Briga za ekološke probleme inicirana je od industrijski razvijenih zemalja.
Upravo su te zemlje poslije vlastitih iskustava u narušavavnju ekosustava
razvile svijest da problem zagađivanja okoline nije samo lokalni
problem, nego i globalni:


»Ali, kao što je sad svima jasno, čak i strogo lokalni slučajevi zagađenja
okoliša nisu »lokalni« po svojim posljedicama. Sada znamo da zagađenje
ne poznaje granica. Emisije sumpora iz valjaonica čelika na američkom
Srednjem zapadu postaju kisela kiša koja uništava kanadske šume! Toksički
otpad, koji kemijski pogoni u Švicarskoj ili Alzaceu u Francuskoj ispuštaju
u Rajnu, truje pitku vodu u Nizozemskoj. Radioaktivni otpad od


Mr. A. Sajković, sociolog-asistent, Kabinet za sociologiju, Šumarski fakultet,
Zagreb.


403