DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Anketiranjem je obuhvaćeno 265 ispitanika u Upravama šuma na području
Republike Hrvatske. Anketirano je 166 šumarskih tehničara i 99 inženjera
šumarstva. Instrumentarij za mjerenje stavova ekoloških vrijednosti
sastojao se od 28 tvrdnji. Prva tri pitanja sastojala su se od tri grupe ponuđenih
tvrdnji od kojih su ispitanici trebali odabrati jednu. Slijedećih 25
tvrdnji sastojale su se od pridružene skale ponuđenih odgovora 1. Ne slažem
se; 2. Nemam mišljenje; 3. Slažem se;


U ovom radu korištena je univarijantna statistička tehnika u izračunavanju
postotaka i aritmetičkih sredina s određivanjem rangova.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA


Ispitanicima su ponuđene tri grupe odgovora o tome što ispitanici misle


o stanju zagađenosti, faktorima zagađivanja i tko bi mogao biti subjekt rješenja
problema zgađivanja. Ispitanici su se trebali opredijeliti za jedan odgovor
— tablice 1, 2 i 3.
Mišljenje o stanju zagađenosti


Tablica 1.


Ponuđeni odgovori


1.
Mene osobno ne zanima problem zagađivanja okoline. 3 1,2
2.
Zagađivanje okoline zabrinjavajuće se povećava naročito zbog
rata. 83 32,0
3.
Problem zagađenja okoline pogađa našu zemlju jednako kao i
druge. 173 66,8
Mišljenje o faktorima zagađivanja okoline


Tablica 2.


Ponuđeni odgovori
Frekvencija %


1.
Priroda ne zagađuje samu sebe; čovjek snosi odgovornost za
prirodu. 201 77,0
2.
Zagađenje okoline isključivo je tehnološki problem. 32 12,3
3.
Ratovi najviše zagađuju i uništavaju čovjeka i njegovu okolinu. 28 10,7
Mišljenje tko je subjekt rješenja zagađenja okoline


Tablica 3.


Ponuđeni odgovori
Frekvencija %


1.
Samo stručnjaci kvalificirani za to mogu riješiti problem
zagađivanja. 15 5,8
2.
Zaštita čovjekove okoline podrazumijeva najširu društvenu
akciju. 207 79,6
3.
Ubrzamo znanstveni i tehnološki razvitak, riješit ćemo i probleme
narušavanja eko-sustava. 38 14,6