DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Rang


TVRDNJA


X X


16.
Znanost i tehnika naša su Ifl 7 -> -,r a K T,0 m 0 7K 0
19 72 25 95 219 833 275 8


velika šansa za budućnost.´´´´


17.
Očuvanje prirode ima
prednost pred ostalim za- 15 5,7 14 5,3 233 88,9 2,82 6
đacima društva.
18.
Ravnoteža prirode je o-? 27 5 J9 251 954 2g2 2
sjeti]iva i lako se naruši.
19.
Znanost u Hrvatskoj daleko
je od toga da posta- ?9 3Q 2 55 21Q 12g 4g g 2 lg4 14
ne nosilac razvitka privrede.


20.
Problem zagađivanja i nije
tako velik; to su naj- 249 95,4 6 2,3 6 2,3 1,08 25
češće priče za malu djecu.
21.
Što je viši standard ljudi
to je manja potreba za 163 625 24 92 74 28 4 166 21
rješenjem bilo kojih problema.


22.
Za našu budućnost važniji
je razvoj privrede i pro-m g2 5 21 g0 25 95 j 2? 23
izvodnje od očuvanja okoline.


23.
Razvoj privrede i proizvodnje
trebao bi se us-2 og 2 og 259 9g 5 2 27 {
kladiti s očuvanjem okoliša,
na.ročito šuma.


24.
Inženjeri šumarstva mogli
bi znatno više utjecati 25 9,5 17 6,5 220 84,0 2,73 10
na zaštitu šuma.
25.
Visoki ugled imate u svojoj
okolini prvenstveno
zbog toga što ste inženjer 171 65,8 55 21,2 34 13,1 1,48 22
šumarstva, odnosno šumarski
tehničar.
Napomena: 1 — Ne slažem se; 2 — Nemam mišljenje; 3 — Slažem se.


U tablicu nisu uneseni podaci ispitanika »bez odgovora« jer je postotak


beznačajan.


U tablici broj 5 nalaze se rangovi najviše i najmanje prihvaćenih tvrdnji
prema veličini aritmetičke sredine. Kao najprilivaćenije tvrdnje s obzirom
na vrijednosti aritmetičkih sredina definirali smo one tvrdnje čija je aritmetička
sredina veća od 2,50, a kao najmanje prihvaćene tvrdnje uzete su one
tvrdnje čija je vrijednost aritmetičkih sredina manja od 2,0. Na taj način
dobivena je hijerarhijska struktura na cijelom instrumentu. Dobiveno je 12
naj prihvaćeni j ih i osam najmanje prihvaćenih tvrdnji. Najprilivaćenije tvrdnje
(23, 18, 1, 7) mogle bi se svrstati u koncepciju o održivom razvoju, odnosno
uvažavanje razvoja uz zaštitu i sklad s prirodm. U tvrdnjama broj 17,
11 i 8 može se reći da postoji tendencija prema nultom rastu. Tvrdnje broj
3, 2, 16 i 4 pokazuju tendenciju prema eksponencijalnom rastu. Kod najmanje
prihvaćenih tvrdnji uglavnom se može reći da postoji tendencija prema
održivom razvoju.


408