DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Rangovi najviše i najmanje prihvaćenih tvrdnji (prema X)


Rang Najprihvaćenije tvrdnje


1 Razvoj privrede i proizvodnje trebao
bi se uskladiti s očuvanjem okoline.


(23)
2 Ravnoteža prirode je osjetljiva i lako
se naruši. (18)
3 Za one koji na bilo koji način zagađuju
i uništavaju okolinu trebalo bi
odrediti najstrožiju kaznu. (1)
4
Da bi čovjek preživio, mora svoje potrebe
uskladiti s prirodom. (7)


5 Kompjutori omogućavaju bržu informaciju
o svim promjenama u šumama
i poslovanju. (3)


6 Očuvanje prirode ima prednost pred
ostalim zadacima društva. (17)


7 Kompjutori su nužan uvjet daljnjeg
razvoja čovječanstva i potrebiti su
svakoj šumariji. (2)


8 Znanost i tehnika naša su velika šansa
za budućnost. (16)


9 Naša priroda je već previše uništena
da bi se smjelo upuštati u nove ekološke
avanture. (8)


10 Inženjeri šumarstva mogli bi znatno
više utjecati na zaštitu šuma. (24)
11 Suvremena tehnika ima više pozitivnih
nego negativnih strana. (4)
12 Sunčeva energija rješenje je za krizu
energije. (11)


Tablica 5.


Rang Najmanje prihvaćene
tvrdnje


18 Industrijska društva omogućavaju
svojim članovima visok kvalitet
življenja. (12)


19 Razvijene zemlje trebale bi smanjiti
tempo svog razvitka. (14)
20 Danas se više ne može kontrolirati


razvitak tehnike. (5)


21 Što je viši standard ljudi, to je
manja potreba za rješenjem bilo
kojih problema. (21)


22 Visoki ugled imate u svojoj okolini
prvenstveno zbog toga što ste
ing. šum. odn. teh. (25)


23 Za našu budućnost važniji je razvoj
privrede i proizvodnje od očuvanja
okoline. (22)


24 Krizu energije najbolje je riješiti
nuklearnom energijom. (10)


25 Problem zagađivanja i nije tako
velik; to su najčešće priče za malu
djecu. (20)


Tri tvrdnje odnose se isključivo na razvoj: tvrdnja 23, 14 i 22. Ispitanici
se slažu da bi se razvoj privrede i proizvodnje trebao uskladiti s očuvanjem
okoliša, a naročito šuma (Rang 1). Ispitanici se nadalje ne slažu da bi razvijene
zemlje trebale smanjiti tempo svog razvitka (Rang 19) ali sa relativno
visokom frekvencijom (F = 139 52,9% x = 1,75), dok 28,5%: ispitanika prihvaća
tu tezu, 18,6% nema mišljenja o tome. Sa slijedećom tvrdnjom (»Za
našu budućnost važniji je razvoj privrede i proizvodnje od očuvanja okoline
«.) postoji visoko neslaganje (F = 217, 82,5%», x = 1,27, Rang 23). Moglo bi
se reći da ispitanici prihvaćaju razvoj, ali uz očuvanje okoliša. Taj zahtjev
nalazi se i u tvrdnji koja je treća po rangu prema aritmetičkim sredinama
(Rang 3, x = 2,89): »Za one koji zagađuju i uništavaju okolinu trebalo bi
odrediti najstrožiju kaznu«.


Slijedeće tri tvrdnje odnose se na stavove prema prirodi (18, 7 i 8). Tvrdnja
koja ima Rang 2 (x = 2,92) je visoko prihvaćena što ukazuje na to da
ispitanici smatraju da je ravnoteža prirode osjetljiva i da se lako naruši.