DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Četvrta po rangu prema aritmetičkim sredinama je tvrdnja koja glasi: »Da
bi čovjek preživio mora svoje potrebe uskladiti s prirodom«. (x = 2,86). Da
očuvanje prirode ima prednost pred ostalima zadacima društva vidljivo je
prema Rangu 6 po prihvaćenosti ove tvrdnje (x = 2,82). Tvrdnja koja je deveta
po rangu (x = 2,73) izraženo je osim brige i stanje o zagađenosti prirode.
Dakle iz stavova prema prirodi može se reći da su ispitanici zabrinuti za
očuvanje prirode i mogućnost daljnjeg zagađivanja, odnosno postoji tendencija
prema skladu razvoja i prirode.


Tvrdnje koje izražavaju stavove prema tehnici i znanosti jesu Rang 5 (x =
= 2,83), Rang 7 (x = 2,79), Rang 8 (x = 2,75) i Rang 11 (x = 2,64) od najprihvaćenijih
tvrdnji. Smisao ovih tvrdnji je pozitivan stav prema razvoju znanosti
i tehnika koji su ispitanici izrazili ali isto tako i u tvrdnji koja pripada
u najmanje prihvaćene (Rang 20).


Tvrdnje koje izražavaju stavove o rješenju energetskih problema jesu:
Rang 12 (x = 2,50) »Sunčeva energija je rješenje za krizu energije« pripada
najprihvaćenije tvrdnje. Tvrdnja koja je 24. po rangu prema aritmetičkim
sredinama izražava antinuklearni stav. — najmanje prihvaćena tvrdnja (x =
= 1,89).


Što se tiče stavova prema ulozi struke u rješavanju ekoloških problema
najprihvaćenija tvrdnja (Rang 10) je da bi inženjeri šumarstva mogli znatno
više utjecati na zaštitu šuma. Naprotiv, najmanje prihvaćena tvrdnja (Rang
22) je da ispitanici smatraju da nemaju visoki ugled prvenstveno zbog toga
što pripadaju šumarskoj struci.


ZAKLJUČAK


Prema rezultatima istraživanja, mišljenja ispitanika o stanju zagađenosti
je da problem zagađenja okoline pogađa našu zemlju jednako kao i druge
(66,8%). Stanje povećanog zagađenja okoline zbog rata percipira 32% ispitanika,
a svega 1,2% je indiferentno prema ekološkim problemima. Nadalje,
ispitanici smatraju da je glavni čimbenik zagađivanja isključivo čovjek
(77,0%) i da snosi odgovornost za prirodu. Kao subjekt rješenja zagađivanja
okoline većina ispitanika smatra da bi to trebala biti najšira društvena
akcija (79,6%). Svega 5,8% ispitanika smatra da bi subjekt rješenja zagađivanja
mogli biti stručnjaci i nešto veći postotak je kod ubrzanog znanstvenog
i tehnološkog razvitka (14,6%.).


U slijedećih 25 tvrdnji kod kojih su ispitanici trebali izraziti svoje neslaganje,
idiferentnost ili slaganje frekvencija rezultata je asimetrična, odnosno
ispitanici imaju relativno postojane stavove o iznesenoj problematici. Prema
vrijednosti aritmetičkih sredina utvrđena je hijerarhijska struktura rangova
najviše i najmanje prihvaćenih tvrdnji. Kao najprihvaćenije tvrdnje
definirane su one čija je aritmetička sredina veća od 2,50, a kao najmanje
prihvaćene tvrdnje one čija je aritmetička sredina manja od 2,0. Na taj
način dobiveno je 12 najprihvaćenijih i 8 najmanje prihvaćenih tvrdnji.


Ukoliko se uzmu u obzir osnovne koncepcije o razvoju (nulti rast, eksponencijalni
rast, održivi razvoj), tada se može reći da ispitanici prihvaćaju
sve tri koncepcije s time da je prema rangu na prvom mjestu koncepcija o
održivom razvoju, dakle uvažavanje razvoja uz sklad i zaštitu prirode. To