DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 61     <-- 61 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 591.5 (497.13) Sum. list CXVII (1993) 413


EKOCID — OŠTEĆENJA NA FITO I ZOOGENOZAMA HRVATSKE


Zvonko OLUJIĆ, Miljenko KLJAKIĆ


SAŽETAK: Novu vrstu propadanja šuma možemo i dalje držati
ključnim problemom današnjice. Oštećene su glavne vrste drveća
— obična jela i hrast lužnjak. Oštećene su bukovo-jelove šume Dinarskog
gorja i nizinske šume Posavine. Njihovo propadanje izazvano
ekocidom i djelovanjem rata usko je vezano uz ozbiljno narušavanje
prirodne i gospodarske ravnoteže hrvatskog šumskogbogatstva.


U nizinskim šumama, koje predstavljaju ekološko uporište u
smislu usklađivanja života zoocenoze, ali i bio proizvodnje najvrijednijeg
drveta, događaju se promjene degradacijom i ratnim
razaranjima.


Ratnim razaranjima uništeni su na hrvatskom tlu brojni primjeri
endemskih i reliktnih vrsta. Posebno je znakovito kako jeekocidno razaranje biocenoze i palež vršeno upravo na najbogatijim
biološkim centrima Hrvatske. Posebno su deslruirana mjestagdje su dosad bile najveće koncentracije endema i ralikata (Konavali,
Biokovo, Velebit i dr.).


Ključne riječi: ekološki rat, ekocid, uništavanje endema,
lovišta, šumski požari, šumske životinje.


UVOD


U šumi se dešavaju vrlo složeni odnosi brojnih dijelova ekosustava. Članovi
životne zajednice unutar šume nalaze prostor i ekološke činitelje u čijem
okviru provode život bez smetnji koje bi ugrožavale njihov opstanak. Današnje
propadanje šuma uzrokovano ratnim razaranjima upućuje na nove
promjene u ekosustavu.


Požari su harali istočnim i zapadnim slavonskim područjem, Posavljem
i Hrvatskim primorjem, gdje je izgorjelo više stotina hektara šume i njenih
razvojnih stadija. Od posljedica požara uništene su guste borove šume, makija
i vinogradi. U tim požarima izravno je stradala divljač (srna, divlja svinja),
a naročito legla zečeva. Uništena su brojna staništa u kojima bi se ta
i druga divljač mogla uspješno razmnažati i donositi potomstvo.


Osim šumske zoocenoze, na različite načine uništeno je mnogo stoke na
području Banovine, Posavlja, na Pokupskom i dr. Mnoge su životinje nas-


Dr. sci. Zvonko Olujić »Sanitacija« — Zagreb, Miljenko Kljakić, vet. tehn.,
Veterinarija — Zagreb