DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 96     <-- 96 -->        PDF

OSVRTI


U POVODU ZAVRŠETKA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA
PETRA VRGOCA


Početkom prošle godine uspješno je završio postdiplomnski
studij naš mladi znanstvenik Petar Vrgoč
iz područja »Oblikovanja parkovnih i prirodnih rekreacijskih
objekata«. U svom magistarskom radu
pod naslovom: »Neke autoktone vrste drveća u maniri
japanskog minijaturnog drveća« autor je obradio
jedno rijetko područje šumarske djelatnosti koje se
temelje na rekultivaciji nekih autoktonih vrsta iz
prirode u bonsai kulturi. To je zapravo prvi originalni
znanstveni rad u Hrvatskoj i u susjednim zemljama
(osim Italije) koji obrađuje uže područje tradicionalnog
japanskog načina patuljastog uzgoja drveća ili
grmlja u posudama.


Petar Vrgoč rođen je 15. lipnja 1962, godine u Zenici gdje mu je sticajem okolnosti
službovao njegov otac. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Travniku,
a zatim se 1982. godine upisuje na Šumarski fakultet u Zagrebu. Kod izbora
svog životnog poziva vjerojatno je presudnu ulogu odigrao njegov otac, koji je
također završio studij na zagrebačkom Šumarskom fakultetu. Po završetku studija,
u prvoj polovini 1987. god. odlazi u SAD gdje u ljetnim kampovima prenosi
djeci osnovna znanja iz ekologije i šumarstva. Tada se ujedno prvi put pobliže
upoznaje s bonsai kulturom tim čudesnim dostignućem istočnih naroda. Na povratku
iz SAD početkom 1988. god. zapošljava se kao referent za lovstvo u Šumskom
gospodarstvu Sisak, gdje ostaje do sredine slijedeće godine. Iz tog razdoblja
potječe njegov rad o primjeni vlastite metodologije za ustanovljavanje broja divljači
na terenu koji je tijekom 1992. godine objavljen na stranicama Šumarskog
lista. U 1989. g. upisuje postdiplomski studij, a zatim tijekom ljeta ponovno boravi
u SAD gdje sudjeluje na seminarima o praktičnom vođenju rekreacijskih
objekata i lovstva.


U listopadu 1989. g. zapošljava se kao voditelj R. J. Hortikultura u sastavu
HP »Haludovo« Malinska, a odatle krajem prošle godine prelazi u J. P. »Hrvatske
šume« p. o. Zagreb — Upravu šuma Senj, Šumariju Crikvenica na mjesto voditelja
poznatog rasadnika »Podbadanj« u Crikvenici. U okviru razvojnih planova


J. P. »Hrvatske šume« već su u tijeku zamašni radovi na znatnom proširenju kapaciteta
i asortimana ovog rasadnika, pa je to za ovog mladog stručnjaka pravi
izazov.
Za postdiplomskog studija intenzivno radi na magistarskoj radnji pod vodstvom
mentora prof. dr. Šime Meštrovića. U svojoj radnji autor je prikazao re