DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 112     <-- 112 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


28. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održane 5. listopada
1993. godine u Zagrebu.
Nazočni: Adam Pavlović, dipl. inž., mr. Božidar Pleše, Valerija Vukelić, dipl.
inž., Edo Kalajdžić dipl. inž., Krešimir Erjavec, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić,
Nadan Sirotić, dipl. inž., Darko Fekeža, dipl. inž., Ivan Pentek, dipl. inž., Slavko
Sarčević, dipl. inž., Branko Halapija, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka
Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje ZAPISNIKA 27. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog
društva.
2.
Prihvaćanje prijedloga Odluke za održavanje 98. Skupštine HŠD-a:
— Vrijeme održavanja,
— Prijedlog Dnevnog reda 98. Skupštine,
— Mjesto održavanja,
— Organizacijska pitanja.
3
Održavanje Šumarskog doma — utvrđivanje odgovarajuće dokumentacije i prikupljanje
ponuda za izvođenje radova.


4.
Tekuća pitanja:

Prihvaćanje prijedloga o umanjenoj zakupnini za uređenje tavanskog prostora
po ugovoru s IRMO i postupka po ugovoru s Art klubom,

Izvješće o sudjelovanju na Savjetovanju u Portorožu: »Josip Ressel — Kras
jučer i danas«,
— Razmatranje suradnje s HIS-om.
Ad. 1.


Ivan Maričevi ć ukratko se osvrnuo na sadržaj s tim da je posebno naglasio
ona pitanja koja se odnose na uređenje odnosa sa korisnicima poslovnog
prostora u Šumarskom domu, i mogućim rješenjima, koja osiguravaju naš interes.


Također je prihvaćena obavijest o pozitivnim rezultatima poslovanja za srpanj-
rujan 1993. godine, na temelju koje se daje suglasnost za isplatu plaća do 25 iznosa
za to razdoblje.


Zapisnik je prihvaćen bez primjedbi.


\d.
1.


Uvodne napomene dao je Adam Pavlović i Ivan Maričević s tim da
su naglašena pitanja koja se odnose na uvjete u kojima će se obavljati priprema
za održavanje 98. redovne, koja je istovremeno i izborna Skupština HŠD-a.


570