DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Kao prvo pitanje kako prilagoditi postojeću strukturu organiziranosti Hrvatskoga
šumarskog društva koja se temelji na odredbama zakona o društvenim organizacijama
i udruženjima građana (iz bivšeg tkzv. socijalističkog sustava), a na
pretpostavkama (tezama) još nedovršenog novog Zakona o udruženjima građana.


Zatim je naznačeno više pitanja i dilema o kojima Upravni odbor treba kroz
raspravu doći do prihvatljivih prijedloga i odluka. ..;.,


U raspravi su sudjelovali Branimir Prpić, Edo Kalajdžić, Slavko Šarčević,
Darko Fekeža, Ivan Pentek ... i prihvaćeni su prijedlozi:


— Da se na temelju odredbi Statuta Hrvatskoga šumarskog društva (usvojenog
20. lipnja 1991. g. na 97. Skupštini HŠD-a) organiziraju posebne aktivnosti za
pripreme i održavanje 98. Skupštine 25. studenoga 1993. godine.
— Pristupiti izradi novog STATUTA nakon donošenja novog ZAKONA O UDRUŽENJIMA
GRAĐANA, do tada odgovarajuće odluke SKUPŠTINA i izvršnih organa
pripremati u skladu pozitivnih zakonskih i drugih normi, koje se donose u
izgrađivanju pozitivnih odnosa u demokratskoj Republici Hrvatskoj.
Statutom Hrvatskoga šumarskog društva a posebno 29. člankom naša Šumarska
društva određuju svoje predstavnike (delegate) koji sačinjavaju (najviši zajednički
organ) SKUPŠTINU. Tim člankom drugi stav Šumarska društva do 50
članova imaju jednog stalnog delegata, od 50—100 članova 2 stalna delegata a
preko 100 članova 3 stalna delegata.


Predlaže se da predsjednici (ili zamjenici) Šumarskih društava također sudjeluju
u radu 98. Skupštine kao delegati sa punim pravom sudjelovanja u donošenju
odluka.


Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora HŠD-a također sudjeluju u radu
Skupštine u svojstvu delegata.
Pozvani gosti sudjeluju u raspravi na Skupštini ali ne u donošenju odluka.


— Prihvaćen je prijedlog DNEVNOG REDA (vidi PRILOG 1) za 98. Skupštinu,
koji se dostavlja Šumarskim društvima na raspravu i suglasnost sa ili bez dopuna
i izmjena.
— Prihvaćen je prijedlog da se 98. izborna Skuptišna održi 25. studenoga
1993. godine u Zagrebu u dvorani Šumarskog doma.
— Između ostalog prihvaćen je prijedlog da se pod 2. točkom dnevnog reda
pripremi izlaganje (referat) O RADU HRVATSKOG ŠUMARSKOG DDUŠTVA, a
pod 9. točkom PROGRAM RADA — smjernice za naredno razdoblje.
— U zaključcima 98. Skupštine između ostaloga treba obvezati izvršne organe
HŠD-a da najneposrednije utječu na organiziranje savjetovanja o aktualnim temama
unapređenja i razvoja šumarstva i drvne tehnologije.
— 29. sjednicu Upravnog odbora održati u prvoj polovici mjeseca studenoga
radi organizacijskih i drugih priprema za održavanje 98. Skupštine Hrvatskoga
šumarskog društva.
— Radna grupa u sastavu Adam Pavlović, Branimir Prpić i Ivan Maričević, a
po potrebi u proširenom sastavu po svim predloženim točkama dnevnog reda 98.
Skupštine, obavljat će sve odgovarajuće pripreme za izradu radnog materijala
(dokumentacije) kao i za izvršenje svih drugih zadataka.
571