DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Ad. 3.


Ivan Maričević , podsjetio je prisutne da su se na 27. sjednici Upravnog
odbora vodile rasprave o problemima održavanja i zadacima u cilju uređenja
podrumskih i drugih prostora u Šumarskom domu. B. H a 1 a p i j a ukratko je
komentirao IZVJEŠĆE O RADOVIMA NA OBJEKTU »ŠUMARSKI DOM«, koje je
prihvaćeno u predloženom obliku.


IZVJEŠĆE O RADOVIMA NA OBJEKTU »ŠUMARSKI DOM«


3.1.
Postojeći radovi — završeno je uređenje II. kata i to uređenje stolarije kao
i ldčilački radovi. Radovi su uspješno završeni i potrebno je sačiniti financijski
obračun.
3.2. Projekt
sanacije podrumskih prostorija — to je projekt za dio podrumskog
prostora gdje se predviđa smještaj ŠUMARSKOG DRUŠTVA. Razrađen je troškovnik
radova s približnom vrijednošću troškova u iznosu cea 130.378.000.—
HRD. Nakon odluke UO HŠD-a potrebno je sprovesti natječaj za najpovoljnijeg
izvođača radova.
3.3.
Dvorišno pročelje — u tijeku je razrada projekta i troškovnika, kao dio pripreme
za konačni oblik i uređenje pročelja. Navedeni radovi izvodili bi se u
proljeće 1994. g. Ovi radovi moraju se završiti prije 1996. g. kada je proslava
obljetnice HŠD-a.
Dogovoreno je s HRVATSKIM ŠUMAMA da se vrijednost radova dijeli u jednakom
omjeru.


3.4. Uređenje
dvorišta — taj dio zahvata također se mora završiti do 1996. g. Za
sada razrađen je idejni projekt. Potrebno je to rješenje detaljno razmotriti,
budući su predložene varijante i nije donesen konačni koncept rješenja. Potrebno
je odrediti radni tim s točno određenim zadatkom: donijeti konačni prijedlog
rješenja dvorišta s projektnim zadatkom i etape izvedbe. To je zasigurno
najodgovorniji dio posla, jer timskim radom i dopunom ideja jedini je način
da ovaj kvalitetan prostor dobije puni smisao na zadovoljstvo sviju koji
će ga koristiti.
3.5.
Obavijest o projektu restorana za HRVATSKE ŠUME — u toku je projektna
razrada projektne dokumentacije izvedbenog projekta restorana u podrumu
objekta, koji će koristiti J. P. HRVATSKE ŠUME. Kao podlogu projektanti
koriste idejno već prihvaćeno rješenje. Bitno je napomenuti da se od projektanata
traži, što je važno za sam objekt, da poštuju starost objekta, primjene
suvremene metode zaštite objekta, a naročito obratiti pozornost na zaštitu temelja,
zidova objekta kao i strop podruma, zamijeniti stare instalacije i konačnim
konceptom produžiti vijek trajanja objekta.
Potrebno je napomenuti da je osiguran stalan nadzor nad projektnom fazom
razrade, kako bi tijekom izvođenja bilo manje problema i naknadnih radova.


pripremio: Branko Halapija, d. i. a.


Komisija u sastavu I. Maričević, B. Halapija i V. Antonić predložit će izvođenje
određenih poslova na održavanju Šumarskog doma na temelju odgovarajućih