DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 115     <-- 115 -->        PDF

ponuda i pozitivnih zakonskih i drugih normi te naših financijskih i drugih
mogućnosti.


Ad. 4.


— Korisnik »IRMO« ne plaća po ugovoru redovno zakupninu, pa je prihvaćen
prijedlog da se preko odvjetnika poduzmu odgovarajuće zakonske mjere, a nakon
još jednog upozorenja da u roku 15 dana podmiri dugovanje.
Nakon obrazloženja o razlozima zbog kojih nije sačinjen Aneks ugovora o
adaptaciji tavana 220,70 m2 tavana, prihvaćen je prijedlog da se obave razgovori o
trajanju smanjene zakupnine od 5 najviše do 10 godina.


— S ART Klubom (Kalčić F.) koji do sada nije postupio u skladu UGOVORA
o uređenju podrumskih prostorija, prema dogovoru s odvjetnikom, zakonskim putem
uslijediti će otkaz ugovora.
— Branimir P r p i ć ukratko se osvrnuo na održano savjetovanje 23. i 24.
rujna u Portorožu na temu Kras, jučer i danas, a povodom 200 obljetnice rođenja
Josipa Ressela. Posebno su naglašena uspješna izlaganja dipl. inž. Oskara P i šk
o r ić a i prof. dr. Branimira P r p i ć a.
Neposredno sudjelovanje naših kolega dipl. inž. Mladena Č a 1 e t a, dipl. inž.
Radovana L u k a č i ć a, dipl. inž. Đure M a r k o j a i Ivana Penteka na pripremama
za Ekskurziju 5 (Brijuni) i Ekskurziju 6 (Motovun) i za postavljanje Spomen
ploče Josipu Resselu u Motovunu bilo je vrlo uspješno. Prihvaćen je zaključak
da se pošalju ZAHVALNICE na adrese »Hrvatske šume« Uprava šuma Buzet,
te pojedinačno M. Čaleti, S. Lukačiću, Đ. Markoli, I. Penteku i Ivici Benčiću, načelniku
općine Motovun.


Za Šumarski list broj 11—12/93. pripremaju se određeni članci — obavijesti o
savjetovanju.


— Suradnju s HIS-om treba uspostavljati i razvijati zavisno o pitanjima koja
se postavljaju na dnevni red.
Zapisnik sastavio Predsjednik
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r. Upravnog odbora
Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.