DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 116     <-- 116 -->        PDF

ZAPISNIK


29. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održane 10.
studenoga 1993. godine u Zagrebu.
Nazočni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, mr. Božidar Pleše,
Franjo Kolar, dipl. inž. Adam Zahirović, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž.
Božidar Terzić, dipl. inž., Josip Crnković, dipl. inž. Stjepan Lukačić, dipl. inž. mr.
Vladimir Bogati, Nadan Sirotić, dipl. inž., Slavko Šarčević, dipl. inž., Ivan Maričević
dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Upravnog odbora HŠD-a.
2.
Rasprava i Odluke o održavanju 98. SKUPŠTINE Hrvatskoga šumarskog
društva:
— Vrijeme održavanja
— Dnevni red
— Mjesto održavanja
— I druga pitanja pripreme
3.
Tekuća pitanja
Adam Pavlović , pozdravlja sve prisutne i predlaže Dnevni red sjednice
koji se usvaja.


Ad. 1.


Kratki osvrt na sadržaj Zapisnika daje Adam Pavlović i Ivan Maricev
i ć, koji se usvaja bez primjedbi.


Ad. 2.


Adam Pavlović , naglašava da se nakon provedene rasprave u ŠUMARSKIM
DRUŠTVIMA i obavljenih priprema u skladu ranijih dogovora na sjednicama
Upravnog odbora i Zapisnika 97. Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva,
može donijeti odluka za održavanje 98. Skupštine, HŠD-a. Između ostaloga
obavještava prisutne da su u tijeku pripreme (podloga) za izradu Uvodnog izlaganja,
izvješća i drugih temeljnih podataka kojima će se upoznati delegati i
svi sudionici Skupštine. Također je obavljeno više razgovora s određenim brojem
naših članova iz više naših organizacija — institucija o potrebi isticanja
vrijednih članova za kandidate, za novi — obnovljeni Upravni i Nadzorni
odbor, kojega će prihvatiti — izabrati delegati 98. Skupštine. Posebno se
postavlja pitanje obilježavanja 150. obljetnice osnivanja HRVATSKOGA ŠU


574