DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 61     <-- 61 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*639.1 (914/497.13) Šum. list CXVII (1993) 519


STANJE FARMSKOG UZGOJA DIVLJACI U EUROPI


Dominik RAGUŽ, Marijan GRUBEŠIC*


SAŽETAK: Međunarodni seminar o farmskom uzgoju divljači
u Europi održan je od 14—17 rujna 1993. godine u Nitri (Republika
Slovačka), a dao je prikaz stanja i perspektive farmskog uzgoja
divljači.


Posebno je značajan razvoj farmi za uzgoj jelenske divljači,
jer je ta divljač najbrojnija u dosadašnjem uzgoju, a ima i najbolju
perspektivu u farmskom uzgoju. Razvoj farmskog uzgojadivljači u Europi datira od početka osamdesetih godina ovog stoljeća
te u proteklih 12—13 godina, a u nekim zemljama i znatno
manje, postignuti su vrlo dobri rezultati. Prema podacima za 1991.
godinu u nekoliko zemalja gdje je najrazvijeniji farmski uzgoj bilo
je 5.926 farmi, s oko 156.700 grla jelena lopatara i običnog jelena.


Ključne riječi: farme, farmski uzgoj, jelen lopatar, jelen
obični.


UVOD


Farmski uzgoj divljači posljednjih godina pokazuje tendenciju razvoja
kako u zemljama Europe tako i u zemljama na drugim kontinentima. Ciljevi
takvog uzgoja divljači različiti su u pojedinim zemljama. Najviše farmi osnovano
je zbog proizvodnje mesa. Divljač se uzgaja u farmama i zbog
proizvodnje visokotrofejnih grla i povećanja odstrelne kvote. U farmama
se uzgajaju prvenstveno jelen lopatar, jelen obični, divlje svinje, zatim fazani,
jarebice i divlje patke. Postoje i farme krznaša, u kojima se uzgajaju
nutrije, vidrice, polarne i srebrne lisice pa čak i farme nojeva, zbog proizvodnje
krzna i koža.


SEMINAR O FARMSKOM UZGOJU DIVLJAČI


S ciljem da se sagleda stvarno stanje farmskog uzgoja divljači u Europi
te da se ostvari bolja suradnja u domeni ove djelatnosti, održan je od


14. do 17. rujna 1993. godine u Nitri (Republika Slovačka) međunarodni
seminar o farmskom uzgoju divljači u Europi. Organizator seminara bio
je FAO — regionalni ured za Europu. Tom se prilikom u Nitri okupilo 38
* Prof. dr. Dominik Raguž, mr. Marijan Grubešić, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu