DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 63     <-- 63 -->        PDF

u farmskom uzgoju višestruko povećao, a od tada se i ozbiljnije pristupa


takvom načinu uzgoja.
Prikaz koncentracije grla jelenske divljači u farmskom uzgoju dat je
na priloženoj karti Europe (slika 1). Na karti je vidljivo da vodeće zemlje
u farmskom uzgoju — SR Njemačka i Austrija, imaju više od 11 grla na
100 km2 površine (SI. 2).


U
U
Odo 1 JELEN


2 do 5 JELENA


m


6 do 10 JELENA


H


11 i više. JELENASlika 2. Distribucija vrsta iz porodice jelena u farmskom uzgoju na prostoru
Europe (broj na 100 km2)


Veći dio zemalja ima manje od 1 grla jelenske divljači u farmskom
uzgoju na 100 km2 površine. Iz tog podatka proizlazi da u Europi postoje
velike mogućnosti za razvoj farmskog uzgoja divljači. Naravno, cilj uzgoja,
potražnja na tržištu i ekonomski momenti imaju presudnu ulogu za podizanje
farmi, no obzirom na namjenu i broj vrsta koje se uzgajaju postoji
opravdanost za takav uzgoj.


Brojno stanje farmi i broj grlo jelena lopatara i običnog jelena u nekoliko
zemalja Europe pokazuju nam graf 2. i 3. Raspon od npr. jedne farme
u kojoj se uzgaja jelen lopatar pa do impozantne brojke od 3.360 farmi
u SR Njemačkoj govori o razlikama u razvijenosti farmskog uzgoja jelena.
Na žalost, podaci nisu kompletni za cijelu Europu, iako je i u drugim zemljama
koje nisu prikazane (poput Hrvatske), nazočan farmski uzgoj divljači,
a posebno jelena lopatara (SI. 3. i 4).


Kada se zbroje podaci prikazani u prethodnim grafikonima, proizlazi
da u navedenim europskim zemljama postoji 4.645 farmi u kojima se uzgaja
jelen lopatar. Od toga na SR Njemačku otpada 72,3% ukupnog broja farmi.