DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Broj farmi za uzgoj jelena lopatar


Broj jelena lopatara u farmskom uzgoju


Slika 5. Razvoj farmskog uzgoja jelena lopatara između 1981. i 1991. godine


Mogućnosti razvoja farmskog uzgoja divljači na prostoru Hrvatske nalaze
se u supstituciji napuštenog ekstenzivnog stočarstva uzgojem adekvatnih
vrsta divljači. Posebno su se za takav uzgoj, bilo radi proizvodnje mesa ili
trofeja, dobri pokazali jelen lopatar i muflon u mediteranskom i submedi